RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Гринцова Н.Б., Хоменко І.В., Романюк А.М., Бумейстер В. І., Кравцова І.А.

  МОРФОЛОГІЧНІ ТА МОРФОМЕТРИЧНІ ПЕРЕБУДОВИ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ АДЕНОГІПОФІЗАРНО-ТИРЕОЇДНОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПОЗАКЛІТИННОЇ ДЕГІДРАТАЦІЇ СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНЯ


  Про автора: Гринцова Н.Б., Хоменко І.В., Романюк А.М., Бумейстер В. І., Кравцова І.А.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Background Гомеостаз водно-електролітного балансу є обов'язковою умовою життєдіяльності організму. Порушення гомеостазу спричиняють значні зміни в усіх системах організму, в тому числі і ендокринній. Ендокринна система разом з нервовою беруть участь у підтриманні водно-сольової рівноваги в організмі. Objective Вивчення морфологічних та морфометричних перебудов структурних компонентів аденогіпофізарно-тиреоїдної вісі статевозрілих щурів-самців в умовах експериментальної позаклітинної дегідратації середнього ступеня. Methods Експеримент проведений на 12 білих статевозрілих щурах-самцях масою 230-300г, що були розподілені на 2 групи (контрольну та експериментальну). Тваринам експериментальної групи протягом 60 діб моделювався середній ступінь позаклітинного зневоднення. Групи піддослідних тварин виводилися з експерименту шляхом декапітації під ефірним наркозом у відповідності до етичних положень. Вилучали щитоподібну залозу та гіпофіз. Гістологічні препарати зафарбовували гематоксилін-еозином та за ШИК-реакцією. Застосовували морфометричний та статистичний аналіз з використанням світлооптичного мікроскопа «Zeiss Primo Star», з об’єктивами х10, х20, х40 та бінокулярами 7, 10. Для морфометричного дослідження мікропрепаратів використовували програму «SCPR-2017-Zen 2 lite» з фотодокументуванням отриманих результатів цифровою відеокамерою «axiocam ERC 5S Zeiss». Статистична обробка отриманих результатів проводилася на персональному комп’ютері з використанням програми “Statistica 8.0”. Results Порушення водно-сольового балансу організму (змодельованого позаклітинного зневоднення середнього ступеня) викликає негативні зміни у структурних компонентах аденогіпофізарно-тиреоїдної системи піддослідних тварин. Незначне підвищення секреторної активності та напруження адаптивно-пристосувальних процесів зі сторони аденогіпофізу не є достатнім та ефективним що до збереження гомеостазу зі сторони периферійної ланки ендокринної системи – щитоподібної залози. Розвиток гіпофункції щитоподібної залози, безперечно негативно впливає на розвиток в організмі в цілому компенсаторно-пристосувальних процесів та перебіг загального адаптаційного синдрому у відповідь на дію пошкоджуючого агента. Даний висновок корелює з думкою ряду авторів що до участі трийод- та тетрайодтироніну в найважливіших метаболічних реакціях організму, в тому числі і при стресі. Крім того, до одного з найважливіших ефектів тиреоїдних гормонів відносять їх здатність надавати пермісивну дію відносно чутливості тканин організму до дії катехоламінів, підвищуючи чутливість адренорецепторів до норадреналіну і адреналіну і збільшуючи щільність деяких блокаторів на поверхні клітин . Таким чином, згідно п’ятифазовій моделі хронічного стресу аденогіпофізарно-тиреоїдна вісь ендокринної системи перебуває у стадії «тривоги» хронічного стресу, що корелює з думкою і інших дослідників.
  Ключові слова аденогіпофіз, позаклітинна дегідратація, щитоподібна залоза, стрес
  Список цитованої літератури
  • Volkov VP. Funktsionalnaya morfologiya shchitovidnoy zhelezy pri antipsikhoticheskoy terapii v zavisimosti ot vozrasta. Universum: Meditsina i farmakologiya: elektron. nauchn. zhurn. 2015; 1(14). [in Russian]
  • Volkov VP. Novyi podkhod k otsenke morfofunktsionalnogo sostoyaniya `endokrinnykh zhelez. Universum: Meditsina i farmakologiya: elektron. nauchn. zhurn. 2014; 9 (10). [in Russian]
  • Нrintsova NB, Romanyuk AM, Bumeyster VІ, Karpenko LІ, Ustyanskyi OO. Morfolohіchnі ta morfometrichnі perebudovy strukturnykh komponentіv adenohіpofіza shchurіv za umov eksperimentalnoyi pozaklіtynnoyi dehіdratatsiyi serednyoho stupenya. Morfolohiya. 2018; 12(3): 61 - 65. [in Ukrainian]
  • Kirillov OI, Khasina YeI. Piatifazovaya model khronicheskogo stressa. Vіsnyk Kharkіvskoho natsіonalnoho unіversytetu іm. VN Karazіna. Medytsyna. 2003; 581(5):57-58. [in Russian]
  • Kubasov RV. Gormonalnye izmeneniya v otvet na `ekstremalnyie faktory vneshney sredy. Vestnik RAMN. 2014; 9-10:102-109.  [in Russian]
  • Moskalenko RA. Morfofunktsіonalnі zmіni shchytopodіbnoyi zalozy v umovakh vplyvu mіkroelementozu (anatomo-eksperymentalne doslіdzhennya) [Tekst] : Avtoreferat... k. med. nauk, spets.: 14.03.01 - normalna anatomіya. Sumy: Vyd-vo SumDU, 2010. 17 s. [in Ukrainian]
  • Netyukhaylo LG, Fіlatova VL, Fіlatova OV. Vodno-solyovyi obmіn. Vіsnyk problem bіolohyi і medytsyny. 2012; 1(91):28-33. [in Ukrainian]
  • Pilov AH, Pilov AA. Morfologicheskiy analiz transformatsii schitovidnoy zhelezyi. Morfologiya. 2008;133:2 -107. [in Ukrainian]
  • Pogoryelov MV, Bumeyster VІ, Tkach HF, Bolotna ІV, Bonchev SD. Suchasnі uyavlennya pro vodno-solyovyi obmіn (oglyad lіteratury ta metody vlasnykh doslіdzhen). Vіsnyk problem bіolohyi і medytsyny. 2009; 2:8-14. [in Ukrainian]
  • Rustambekova SA. Sovremennye geokhimicheskiye faktory riska razvitiya patologii shchitovidnoy zhelezy. Almanakh klinicheskoy meditsiny.2010; 23:14-9. [in Russian]
  • Rykova JuA. Morfofunktsionalnye izmeneniya shchitovidnoy zhelezy krys pri vozdeystvii na organizm umerennoy hronicheskoy gipertermii. Ukrayinskyi morfolohіchnyi almanakh. 2008; 6(1):142-145. [in Russian]
  • Savin IA, Gorjachev AS. Vodno-elektrolitnye narusheniya v neiroreanimatsii. NII Neirokhirurgii im. akademika NN Burdenko. Otdeleniye reanimatsii. Moskva, 2015. [in Russian]
  • Fomina KA, Sikora VV, Stryga AS, Stupin VA. Organometricheskie pokazateli shchitovidnoy zhelezy posle dvuhmesyachnogo vozdeystviya tiotriazolina. Ukrayinskyi morfolohіchnyi almanakh. 2010; 8(1):108-109. [in Russian]
  • Charmandari E, Tsigos C, Chrousos G. Endocrinology of the stress response. Annu. Rev. Physiol. 2005; 67: 259–284.
  • Larzelere MM, Jones GN. Stress and health. Primary Care: Clinics in Office Practice.2008; 35 (4): 839–856.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(68), 2019 рік , 174-179 сторінки, код УДК 616.441:616.151.1-092.9
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-2-68-174-179