EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Ерошенко Г. А., Крамаренко Д. Р., Соломчак Д.Б., Шевченко К. В., Вильховая Е. В., Ячминь А. И.

  СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСУДОВ ОБМЕННОГО ЗВЕНА ГЕМОМИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ 1% ЭФИРА МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ


  Об авторе: Ерошенко Г. А., Крамаренко Д. Р., Соломчак Д.Б., Шевченко К. В., Вильховая Е. В., Ячминь А. И.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В работе проведено исследование сосудов микроциркуляторного русла обменного звена долек поднижнечелюстной железы крыс. По результатам исследований установлено, что капилляры долек железы реагируют на действие 1% раствора метилового эфира метакриловой кислоты стойкой дилатацией на протяжении эксперимента что подтверждается увеличением диаметра внешнего и диаметра просвета на 29,50% (р> 0,05), на 14 сутки, и на 17,99% (р <0,05) на 30 сутки, с уменьшением индекса Вогенворта на 31,44% по сравнению с контрольной группой. Восстановление показателей к концу эксперимента не происходит вследствие постоянного токсического действия эфира метакриловой кислоты.
  Ключевые слова капиляр, поднижнечелюстная слюнная железа, метакриловая кислота, крысы
  Список цитируемой литературы
  • Bahriy MM, Dibrova VA, Popadynets OH, Hryshchuk MI. Metodyky morfolohichnykh doslidzhen. Bahriy M.M., Dibrova V.A. redaktory. Vinnytsya: Nova knyha; 2016. 328s. [in Ukrainian].
  • Domenyuk DA, Porfiriadis LЕ, Zelenskyi VI. Otsenka mikrocirkulyatsii v tkanyax proteznogo lozha pri ispolzovanii syemnoy ortodonticheskoy apparatury u detey i podrostkov. Kubanskiy nauchnyi meditsinskiy vestnik. 2012; 4: 129–133. [in Russian].
  • Lapach SN, Chubenko AV, Babich PN. Statisticheskiye metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s ispolzovaniyem Exel. Kiev: Morion; 2000. 320 s. [in Russian].
  • Romanova YuG, Novitskaya IK, Vit VV. Deystviye metilmetakrilata na slizistuyu obolochku polosti rta (morfologicheskoye issledovaniye). Eksperymentalna i klinichna medytsyna. 2012; 4: 50–3. [in Russian].
  • Senchakovy`ch YuV, Yeroshenko GA. Morfometrychna kharakterystyka lanok mikrotsyrkulyatornoho rusla pidnebinnykh zaloz shhuriv pry eksperymentalniy hiposalivatsiyi. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2014; 3 (112): 275–78. [in Ukrainian].
  • Shuturminskiy VG. Klinicheskaya otsenka primeneniya syemnikh plastinochnykh protezov pri neperenosimosti akrilovykh plastmass, izgotovlennykh iz sopolimera polipropilena. Odeskyi medychnyi zhurnal. 2015; 3: 50–4.[in Russian]
  • European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Strasbourg: Council of Europe; 1986. 53 p.
  • Shevchenko KV, Yeroshenko GA, Yakushko ОS., Kazakova KS, Kramarenko DR. Morphometric description of the exchange segment of microvasculature of rats’ salivary glands in normal conditions and chronic ethanol intoxication. Wiadomości Lekarskie 2019; 72( 3): 323-26.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(68), 2019 год, 179-182 страницы, код УДК 611.1+611.716:599.323.4
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-2-68-179-182