EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Г.А. Єрошенко, Д.Р. Крамаренко, Д.Б. Соломчак, К.В. Шевченко, О.В. Вільхова, А.І. Ячмінь

  СТРУКТУРНІ ЗМІНИ СУДИН ОБМІННОЇ ЛАНКИ ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ ПІСЛЯ ДІЇ 1 % ЕФІРУ МЕТАКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ


  Про автора: Г.А. Єрошенко, Д.Р. Крамаренко, Д.Б. Соломчак, К.В. Шевченко, О.В. Вільхова, А.І. Ячмінь
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В роботі проведене дослідження судин мікроциркуляторного русла обмінної ланки часточок піднижньощелепної залози щурів. За результатами досліджень встановлено що капіляри часточок залози реагують на дію 1 % розчину метилового ефіру метакрилової кислоти стійкою дилятацією протягом експерименту та підтверджується збільшенням діаметру зовнішнього та діаметру просвіту на 29,50 % (р> 0,05), на 14 добу, та на 17,99 % (р> 0,05) на 30 добу, із зменшенням індекса Вогенворта на 31,44 % порівняно з контрольною групою. Відновлення показників до кінця експерименту не відбувається внаслідок постійної токсичної дії ефіру метакрилової кислоти.
  Ключові слова капіляр, піднижньощелепна слинна залоза, метакрилова кислота, щури
  Список цитованої літератури
  • Bahriy MM, Dibrova VA, Popadynets OH, Hryshchuk MI. Metodyky morfolohichnykh doslidzhen. Bahriy M.M., Dibrova V.A. redaktory. Vinnytsya: Nova knyha; 2016. 328s. [in Ukrainian].
  • Domenyuk DA, Porfiriadis LЕ, Zelenskyi VI. Otsenka mikrocirkulyatsii v tkanyax proteznogo lozha pri ispolzovanii syemnoy ortodonticheskoy apparatury u detey i podrostkov. Kubanskiy nauchnyi meditsinskiy vestnik. 2012; 4: 129–133. [in Russian].
  • Lapach SN, Chubenko AV, Babich PN. Statisticheskiye metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s ispolzovaniyem Exel. Kiev: Morion; 2000. 320 s. [in Russian].
  • Romanova YuG, Novitskaya IK, Vit VV. Deystviye metilmetakrilata na slizistuyu obolochku polosti rta (morfologicheskoye issledovaniye). Eksperymentalna i klinichna medytsyna. 2012; 4: 50–3. [in Russian].
  • Senchakovy`ch YuV, Yeroshenko GA. Morfometrychna kharakterystyka lanok mikrotsyrkulyatornoho rusla pidnebinnykh zaloz shhuriv pry eksperymentalniy hiposalivatsiyi. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2014; 3 (112): 275–78. [in Ukrainian].
  • Shuturminskiy VG. Klinicheskaya otsenka primeneniya syemnikh plastinochnykh protezov pri neperenosimosti akrilovykh plastmass, izgotovlennykh iz sopolimera polipropilena. Odeskyi medychnyi zhurnal. 2015; 3: 50–4.[in Russian]
  • European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Strasbourg: Council of Europe; 1986. 53 p.
  • Shevchenko KV, Yeroshenko GA, Yakushko ОS., Kazakova KS, Kramarenko DR. Morphometric description of the exchange segment of microvasculature of rats’ salivary glands in normal conditions and chronic ethanol intoxication. Wiadomości Lekarskie 2019; 72( 3): 323-26.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(68), 2019 рік , 179-182 сторінки, код УДК 611.1+611.716:599.323.4
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-2-68-179-182