EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Совгиря С.Н.

  ГИСТОМОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО СЛОЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХИ ЧЕЛОВЕКА


  Об авторе: Совгиря С.Н.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация При выполнении функциональных эндоскопических вмешательств на околоносовых пазухах необходимо учитывать особенности морфологического строения слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух. Чтобы избежать большинства патоморфологических ошибок, врач-диагност должен четко разбираться в морфологических особенностях материала исследования. Поэтому для качественной биопсийной диагностики необходима детализация строения слизистой оболочки различных стенок клиновидной пазухи человека в норме. В данном исследовании морфологическими методами оценивались однородность клеточного состава псевдомногорядного мерцательного цилиндрического эпителия слизистой оболочки, которая выстилает разные стенки клиновидной пазухи человека. Было установлено, что каждая стенка имеет свою цитологическую картину, которая, по нашему мнению, зависит от определенных функциональных обязанностей.
  Ключевые слова клиновидная пазуха, слизистая оболочка, мерцательный эпителий
  Список цитируемой литературы
  • Abrikosov AI. Tekhnika patologoanatomicheskikh vskrytiy. M.: Medgiz; 1948. 167 s. [in Russian]
  • Avtandilov GG. Vvedeniye v kolichestvennuyu patologicheskuyu morfologiyu. M.: Meditsina; 1980. 215 s. [in Russian]
  • Bezshapochnyy SB, Gasyuk YUA, Loburets VV, Vakhnina AP. Strukturno-funktsionalnaya organizatsiya slizistoy obolochki polosti nosa i okolonosovykh pazukh. Rinologíya. 2011; 4: 3-13. [in Russian]
  • Bezshapochnyy SB, Loburets VV, Hasyuk YuA. Osoblyvosti epiteliyu okremykh stinok verkhnyoshchelepnoyi pazukhy. Zhurn. vushnykh, nosovykh i horlovykh khvorob. 2000; 2: 77-8. [in Ukrainian]
  • Boyenko DS, Shlopov VH. Patomorfolohiya i morfohenez khronichnykh zapalnykh zakhvoryuvan zadnyoyi hrupy navkolonosovykh pazukh. Zhurnal vushnykh, nosovykh i horlovykh khvorob. 2012; 1: 2-9. [in Ukrainian]
  • Dovbnya YuM, Pronina OM, Yeroshenko HA. Immunohistokhimichna kharakterystyka slyzovoyi obolonky lobovoyi pazukhy lyudyny. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2017; 1 (135): 284-6. [in Ukrainian]
  • Zavaliy MA. Morfogenez mertsatelnogo epiteliya. Rinologíya. 2014; 1: 38-49. [in Russian]
  • Zavaliy MA. Sravnitelnaya gistologiya i fiziologiya mertsatelnogo apparata respiratornogo epiteliya. Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnik. 2014; T. 17, 2 (66): 46-53. [in Russian]
  • Zakharova GP, Yanov YuK, Shabalin VV. Mukotsiliarnaya sistema verkhnikh dykhatelnykh putey. SPb: Dialog; 2010. 360s. [in Russian]
  • Merkulov GA. Kurs patologogistologicheskoy tekhniki. L. : Meditsina; 1969. 422 s. [in Russian]
  • Palchun VT, Mikhaleva LM, Gurov AV, Muzhichkova AV. Kliniko-morfologicheskiye osobennosti khronicheskogo vospaleniya verkhnechelyustnoy pazukhi. Fundamentalnyye issledovaniya. 2010; 7: 42-9. [in Russian]
  • Pronina YeN, Dovbnya YuN, Yeroshenko GA. Morfofunktsional'nyye osobennosti zhelez peredney stenki lobnoy pazukhi cheloveka. Vestnik almatinskogo gosudarstvennogo instituta usovershenstvovaniya vrachey. 2015; 3-4: 40-3. [in Russian]
  • Shubnikova YeA. Epitelialnyye tkani. Rukovodstvo po gistologii. V 2 tomakh. SPb.: SpetsLit. 2011; 1(2): 124-202. [in Russian]
  • Armengot M, Milara J, Mata M, Carda C, Cortijo J. Cilia motility and structure in primary and secondary ciliary dyskinesia.  American Journal of Rhinology & Allergy. 2010 May-Jun; 24 (3): 175-80.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(68), 2019 год, 195-199 страницы, код УДК 611.216 – 03 – 018.73:616 – 071.3
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-2-68-195-199