EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Шаторна В.Ф., Нефедова Е.А., Гарець В.И., Гальперин А.И., Дефорж А.В., Грузд В.В., Абдул-Оглы Л.В.

  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦИТРАТОВ МЕТАЛЛОВ НА ЕМБРИОТОКСИЧНИСТЬ СОЛЕЙ КАДМИЯ В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ КРЫС


  Об авторе: Шаторна В.Ф., Нефедова Е.А., Гарець В.И., Гальперин А.И., Дефорж А.В., Грузд В.В., Абдул-Оглы Л.В.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Целью исследования было экспериментальное определение степени накопления кадмия в организме эмбрионов и влияние на общий ход эмбриогенеза солей кадмия при изолированном введении и в комбинации с цитратами металлов у крыс. Экспериментальные исследования были проведены на самках крыс линии Wistar. Кроме контрольной группы было 2 группы животных кадмиевой интоксикации: изолированное введение хлорида кадмия или цитрата кадмия в дозе 1,0 мг/кг. Группы комбинированного введения - хлорид кадмия или цитрат кадмия с цитратами церия, германия, нанокомпозита сера + йод. Результаты эксперимента выявили более выраженый ембриотоксический эффект влияния хлорида кадмия по сравнению с влиянием цитрата кадмия при их одинаковой дозе и способе введения в экспериментах на крысах. Комбинированное введение хлорида / цитрата кадмия с цитратами церия / германия / йод + сера снижает ембриотоксичний эффект кадмия, что выражается в увеличении количества эмбрионов в помете и снижении показателей как общей так и доимплантационной и постимплантационной эмбриональной смертности на 13-й и 20-й сутки эмбриогенеза крысы. Результаты измерений содержания кадмия в сердце эмбрионов свидетельствуют о снижение содержания кадмия в организме эмбрионов при комбинированном введении солей кадмия с цитратом церия / цитратом германия / цитратом йод + сера при внутрижелудочном введении в эксперименте на крысах и эти элементы могут рассматриваться как новые биоантогонисты кадмия.
  Ключевые слова эмбриогенез, кадмий, церий, германий, йод, сера
  Список цитируемой литературы
  • Avtsyn AP, Zhavoronkov AA, Rish MA. Mikroelementozy cheloveka: etiologiya, klassifikatsiya, organopatologiya. M.: Meditsina; 1991.  496 s. [in Russiаn]
  • Belmer SV, Gasilina TV. Mikroelementy i mikroelementozy i ikh znacheniye v detskom vozraste. Voprosy sovremennoy pediatrii. 2008;7(6):91-6. [in Russian]
  • Budko EV, Fedorov EO, Yampolskyy LM, Khabarov A.A. Korelyatsiya mizh vmistom zahalnoho tsynku i khorionichnoho honadotropinu v krovi vahitnykh ye ryzykom nevynoshuvannya v pershomu trymestri. Sovremennaya medytsyna: aktualnye voprosy: sb. st. po mater. LIV-LV mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Novosybyrsk: SybAK, 2016; 4-5(49): 171-181. [in Ukrainian]
  • Chekunova MP, Frolova AD. Sovremennyye problemy profilakticheskoy toksikogii. M., 1991:  36¬45. [in Russian]
  • Gzhegotskiy MR, Sukhodolskaya NV. Vliyaniye medi, tsinka, kadmiya i svintsa na veroyatnost' razvitiya ugrozy preryvaniya beremennosti u zhenshchin.  Reproduktivnoye zdorov'ye Vostochnaya Yevropa. 2014; № 1 (31): 43–49. [in Russian]
  • Khasanov AA. Orlov YuV. Rol dismikroelementozov v formirovanii akusherskoy patologii u beremennykh v usloviyakh antropogennoy nagruzki na okruzhayushchuyu sredu. Inter-Medikal (Yezhemesyachnyy nauchnyy meditsinskiy zhurnal). Moskva: Izd-vo Mezhdunarodnogo Nauchnogo Ob"yedineniya "Inter-Medical". 2014; 4: 27-31. [in Russian]
  • Loboda AM. Míkroyelementní porushennya u dítey. Sovremennaya pediatriya. 2009;1(23):81-92. [in Ukrainian]
  • Oberlis D, Skalnyy AV, Skal'naya MG. Patofiziologiya mikroelementozov. Patogenez. 2016; V14(2): 20-27. [in Russian]
  • Pykhteyeva YeG. Otsenka vozmozhnosti ispol'zovaniya integral'nogo soderzhaniya metallotioneinov v eritrotsitarnoy masse pri analize obespechennosti tsinkom vo vremya beremennosti. Mikroelementy v meditsine  2013; 14(1): 32–36. [in Russian]
  • Shatorna VF, Nefodova OO, Harets VI. Eksperymentalne vyznachennya kombinovanoho vplyvu atsetatu svyntsyu ta tsytratu sribla na kardiohenez shchuriv Aktualni problemy suchasnoyi medytsyny. 2016; 16, V 4(56):294-298. [in Ukrainian]
  • Hays SM, Nordberg M, Yager JW, Aylward L Biomonitoring Equivalents  dossier for cadmium (Cd). Regul. Toxicol. Pharmacol.  2008; Vol. 51(3): 49­56.
  • Järup L, Akesson A. Current status of cadmium as an environmental health problem. Toxicol Appl Pharmacol. 2018; 238(3): 201-8.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(68), 2019 год, 210-214 страницы, код УДК 611.12-076:611.013:616-092.9:669.018.674
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-2-68-210-214