EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Вадзюк С.Н., Болюк Ю.В., Лучинский М.А.

  ВЛИЯНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА СОСТОЯНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ПАРОДОНТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА


  Об авторе: Вадзюк С.Н., Болюк Ю.В., Лучинский М.А.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В статье приведены данные о корреляционных связях между показателями индексной оценки мягких зубных отложений, зубного камня, состояния твердых тканей зубов и пародонта и психофизиологическими характеристиками у лиц 18-23 лет с пародонтопатологией. Обнаружено существенное влияние количества зубного камня и ретенционных факторов на интенсивность воспалительного процесса в тканях пародонта. Однако не определено зависимости этих местных факторов и значений пробы Шиллера-Писарева и папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса от состояния гигиены полости рта. Кроме того, получены данные о связи между интенсивностью воспаления и показателями оценки признаков невротической депрессии, астении, агрессивности и фрустрации.
  Ключевые слова кариес, пародонт, гигиена полости рта, зубной камень, психофизиологические особенности
  Список цитируемой литературы
  • Chereda VV. Diahnostychne znachennia mikroekolohichnykh porushen porozhnyny rota u prohnozuvanni zapalnykh zakhvoriuvan yasen osib molodoho viku [dysertatsiya]. Poltava: Ukrainska medychna stomatolohichna akademiia; 2015. 22 p. [in Ukrainian]
  • Chukhrai NL. Hihiienichnyi stan porozhnyny rota u ditei shkilnoho viku. Novyny stomatolohii. 2014;1(78):90–4. [in Ukrainian]
  • Hrytsenko V, Bielov V, Kotova A, Pustovoit O. Zdorovia liudyny yak bahatoaspektna problema. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 2006;6:51–6. [in Ukrainian]
  • Kokun O, Pishko I, Lozinska N, Kopanytsia O, Malkhazov O. Zbirnyk metodyk dlia diahnostyky psykholohichnoyi hotovnosti viyskovosluzhbovtsiv viyskovoi sluzhby za kontraktom do diyalnosti u skladi myrotvorchykh pidrozdiliv. Metodychnyi posibnyk (chastyna 1). Kyiv; 2011. 280 s. [in Ukrainian]
  • Kutsevliak V, Lakhtin Yu. Indeksna otsinka parodontalnoho statusu: navchalnyi posibnyk. 2he vydannia. Sumy: VVP “Mriia”; 2015. 104 s. [in Ukrainian]
  • Malakhov P, Asieieva Yu, Volynko V, Kharytonova A. Problemnist adaptatsiyi studentiv-medykiv. Medychna psykholohiya. 2016;2:3–5. [in Ukrainian]
  • Mendelevych V. Klynycheskaya i medytsynskaya psykhologiya: uchebnoe posobiye. 6 izdaniye. Moskva: medpress-inform; 2008. 432 s. [in Russian]
  • Palasiuk B. Zalezhnist stanu parodonta vid psykhofiziolohichnykh osoblyvostey ditey shkilnoho viku [dysertatsiya]. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni Danyla Halytskoho; 2015. 26 s. [in Ukrainian]
  • Petrushanko T. Psykholohichni kharakterystyky liudyny v prohnozuvanni khvorob tkanyn parodonta. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2014;5–6:32–4. [in Ukrainian]
  • Romanovska D, Ilashchuk O. Profilaktyka posttravmatychnykh stresovykh rozladiv: psykholohichni aspekty. Metodychnyi posibnyk. Chernivtsi: Tekhnodruk; 2014. 133 s. [in Ukrainian]
  • Rusynka I. Psykholohiya: navchalnyi posibnyk. 2e. Kyiv: Znannia; 2007. 367 s. [in Ukrainian]
  • Toncheva KD. Bioplivka v stomatolohii. Visnyk ukrainskoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademii. 2015;15(4 (52)):338–43. [in Ukrainian]
  • Aljehani YA, Bansal M, Rastogi S, Vineeth NS. Risk factors of periodontal disease: review of the literature. Int J Dent. 2013;2014(2):126–30.
  • Kinane DF, Stathopoulou PG, Papapanou PN. Periodontal diseases. Nat Rev Dis Prim. 2017;3:1–14.
  • Oliveira SC, Slot DE, Celeste RK, Abegg C, Keijser BJF, Van der Weijden FA. Correlations between two different methods to score bleeding and the relationship with plaque in systemically healthy young adults. J Clin Periodontol. 2015 Oct;42(10):908–13.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(70), 2019 год, 022-025 страницы, код УДК 616.314-083:159.9-053.7
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-4-70-22-25