EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Каськова Л.Ф., Попик Е.М., Уласевич Л.П.

  ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАЗНЫМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ СТАТУСОМ


  Об авторе: Каськова Л.Ф., Попик Е.М., Уласевич Л.П.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Исследование физических показателей ротовой жидкости детей 6-16 лет имеет важное значение для выявления причин возникновения кариеса и определения основных направлений проведения профилактических мероприятий в каждом возрастном периоде школьников. Проведенные исследования показали, что течение кариеса у детей школьного возраста происходит на фоне ухудшения показателей ротовой жидкости по сравнению со здоровыми детьми: снижение скорости слюноотделение, повышение вязкости, снижение водородного показателя ротовой жидкости, что следует учитывать при проведении профилактической работы с целью снижения показателей кариеса.
  Ключевые слова дети, кариес, интактные зубы, физические показатели ротовой жидкости
  Список цитируемой литературы
  • Bezvushko EV, Zhuhina LF, Narykova AA, Chukhrai NL. Porivnialna otsinka stomatolohichnoho zdorovya ditey shkilnoho viku za Yevropeiskymy indykatoramy zdorovya porozhnyny rota. Novyny stomatolohiyi. 2013;3:76–80. [in Ukrainian]
  • Dienha OV, Pynda MIa, Kovalchuk VV. Poshyrenist i intensyvnist kariyesu u ditey, yaki prozhyvaiut v umovakh defitsytu ftoru v pytniy vodi. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2014; 3(2):328-30. [in Ukrainian]
  • Kazimirko NK, Havrilov VO, Senchenko NH. Fiziolohiya slynnykh zaloz. Yikh vplyv na patohenez kariyesu u ditey. Derzh. zakl. "Luhan. derzh. med. un-t". Luhansk: Rieznikov V.S.; 2013. 199 s. [in Ukrainian]
  • Kaskova LF, Marchenko KV, Berezhna OE, Amosova LI. Dynamika pokaznykiv kariyesu u ditey iz zuboshchelepnymy anomaliyamy pid vplyvom profilaktychnykh zakhodiv. Likarska sprava. 2015;1-2:63-7. [in Ukrainian]
  • Kulyhina VM, Pylypiuk OIu. Pokaznyky doslidzhennia shvydkosti slynovydilennya, rN-luzhnoi rivnovahy v ditey iz yuvenilnym revmatoidnym artrytom. Klinichna ta eksperymentalna patolohiya. 2015; 14(1):84–8. [in Ukrainian]
  • Luchynskyi MA. Vplyv nehatyvnykh faktoriv dovkillya na riven stomatolohichnoyi zakhvoriuvanosti dytyachoho naselennya. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2014; 1(2):221–23. [in Ukrainian]
  • Stadnyk UO, Cherepyuk OM, Lysak TIu. Kharakterystyka deyakykh fizychnykh ta mikrobiolohichnykh vlastyvostey RR u ditey doshkilnoho viku v zalezhnosti vid intensyvnosti kariiesu tymchasovykh zubiv. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2016; 3(130):347–50. [in Ukrainian]
  • Chukhrai NL. Vzaiemozvyazok mizh fizychnymy vlastyvostiamy rotovoyi ridyny u ditey ta rezystentnistyu emali. Visnyk stomatolohii. 2017; 2:41–45. [in Ukrainian]
  • Nъсez FL, Sanz BJ, Mejнa LG. Dental caries and early childhood development: a pilot study. Rev Chil Pediatr. 2015;86(1): 38–42.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(70), 2019 год, 091-094 страницы, код УДК 616.31- 053.2
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-4-70-91-94