EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Каськова Л.Ф., Попик К.М., Уласевич Л.П.

  ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОТОВОЇ РІДИНИ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ З РІЗНИМ СТОМАТОЛОГІЧНИМ СТАТУСОМ


  Про автора: Каськова Л.Ф., Попик К.М., Уласевич Л.П.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Дослідження фізичних показників ротової рідини дітей 6-16 років має важливе значення для виявлення причин виникнення карієсу та визначення основних напрямків проведення профілактичних заходів в кожному віковому періоді школярів. Проведені дослідження показали, що перебіг карієсу у дітей шкільного віку відбувається на фоні погіршення показників ротової рідини в порівнянні зі здоровими дітьми: зниження швидкості слиновиділення, підвищення в’язкості, зниження водневого показника ротової рідини, що слід ураховувати при проведенні профілактичної роботи з метою зниження показників карієсу.
  Ключові слова діти, карієс, інтактні зуби, фізичні показники ротової рідини
  Список цитованої літератури
  • Bezvushko EV, Zhuhina LF, Narykova AA, Chukhrai NL. Porivnialna otsinka stomatolohichnoho zdorovya ditey shkilnoho viku za Yevropeiskymy indykatoramy zdorovya porozhnyny rota. Novyny stomatolohiyi. 2013;3:76–80. [in Ukrainian]
  • Dienha OV, Pynda MIa, Kovalchuk VV. Poshyrenist i intensyvnist kariyesu u ditey, yaki prozhyvaiut v umovakh defitsytu ftoru v pytniy vodi. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2014; 3(2):328-30. [in Ukrainian]
  • Kazimirko NK, Havrilov VO, Senchenko NH. Fiziolohiya slynnykh zaloz. Yikh vplyv na patohenez kariyesu u ditey. Derzh. zakl. "Luhan. derzh. med. un-t". Luhansk: Rieznikov V.S.; 2013. 199 s. [in Ukrainian]
  • Kaskova LF, Marchenko KV, Berezhna OE, Amosova LI. Dynamika pokaznykiv kariyesu u ditey iz zuboshchelepnymy anomaliyamy pid vplyvom profilaktychnykh zakhodiv. Likarska sprava. 2015;1-2:63-7. [in Ukrainian]
  • Kulyhina VM, Pylypiuk OIu. Pokaznyky doslidzhennia shvydkosti slynovydilennya, rN-luzhnoi rivnovahy v ditey iz yuvenilnym revmatoidnym artrytom. Klinichna ta eksperymentalna patolohiya. 2015; 14(1):84–8. [in Ukrainian]
  • Luchynskyi MA. Vplyv nehatyvnykh faktoriv dovkillya na riven stomatolohichnoyi zakhvoriuvanosti dytyachoho naselennya. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2014; 1(2):221–23. [in Ukrainian]
  • Stadnyk UO, Cherepyuk OM, Lysak TIu. Kharakterystyka deyakykh fizychnykh ta mikrobiolohichnykh vlastyvostey RR u ditey doshkilnoho viku v zalezhnosti vid intensyvnosti kariiesu tymchasovykh zubiv. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2016; 3(130):347–50. [in Ukrainian]
  • Chukhrai NL. Vzaiemozvyazok mizh fizychnymy vlastyvostiamy rotovoyi ridyny u ditey ta rezystentnistyu emali. Visnyk stomatolohii. 2017; 2:41–45. [in Ukrainian]
  • Nъсez FL, Sanz BJ, Mejнa LG. Dental caries and early childhood development: a pilot study. Rev Chil Pediatr. 2015;86(1): 38–42.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(70), 2019 рік , 091-094 сторінки, код УДК 616.31- 053.2
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-4-70-91-94