EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Курило К.И., Небесная З.М., Клищ И.Н., Вольская А.С.

  КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ФИТОКОМПОЗИЦИЙ НА ПРОЦЕССЫ НЕФЕРМЕНТАТИВНОГО ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЯ И СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2-ГО ТИПА


  Об авторе: Курило К.И., Небесная З.М., Клищ И.Н., Вольская А.С.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В экспериментальных условиях, на модели сахарного диабета 2-го типа у крыс, проведено исследование влияния фитокомпозиции на основе козлятника лекарственного на процессы неферментативного гликозилирования, а также на морфологическое состояние эндокринного аппарата поджелудочной железы. Установлено, что фитокомпозиция на основе козлятника лекарственного и ее липосомальная форма Галевит проявляет выразительное стабилизирующее влияние на нарушение углеводного обмена и морфологическое состояние эндокринного аппарата поджелудочной железы в условиях экспериментального СД 2-го типа. Вместе с тем, на основании микроморфометрического анализа, можно сделать вывод, что по выразительности положительного влияния на состояние эндокринной части поджелудочной железы крыс при экспериментальном СД типа 2 новая композиция Галевит преобладает фитосредство на основе козлятника лекарственного.
  Ключевые слова поджелудочная железа, стрептозотоцин, сахарный диабет 2 типа, козлятник лекарственный, черника обыкновенная, таурин, липосомальная форма
  Список цитируемой литературы
  • Ankiv VI, Pankiv VI. Tsukrovyy diabet: vyznachennya, klasyfikatsiya, epidemiolohiya, faktory ryzyku. Mezhdunarodnyy éndokrynolohycheskyy zhurnal. 2013; 7(55):95-104. [in Ukrainian]
  • Asfandiyarova NS. Smertnost pri sakharnom diabete 2 tipa. Sakharnyy diabet. 2015;18(4): 12-21. [in Russian]
  • Volkov VP. Osobennosti funktsionalnoy morfologii endokrinnoy chasti podzheludochnoy zhelezy pri antipsikhoticheskoy terapii. Sovremennaya meditsina: aktualnyye voprosy. 2014; 29:17-26. [in Russian]
  • Galenova TI, Konopelnyuk VV, Savchuk OM, Ostapchenko LI. Vídtvorennya eksperimentalnoyi streptozototsin-indukovanoyi modeli tsukrovoho diabetu 2 typu u shchuriv. Fizyka zhivoho. 2010; 18(3): 50-54. [in Ukrainian]
  • Horalskyy LP, Khomych VT, Kononskyy OI. Osnovy histolohichnoyi tekhniky i morfofunktsionalni metody doslidzhen u normi ta pry patolohiyi. Zhytomyr: ZHNAEU; 2019. 285 s. [in Ukrainian]
  • Katerenchuk VI. Suchasna terapiya tsukrovoho diabetu 2-ho typu z vykorystannyam preparativ kompaniyi «Farmak». Simeyna medytsyna. 2009; 4:110-114. [in Ukrainian]
  • Kurylo KhI, Klishch IM, Volska AS, Barchuk OZ Doslidzhennya hipohlikemichnykh vlastyvostey sukhoho ekstraktu chornytsi zvychaynoyi. Medychna ta klinichna khimiya, 2016; 38-42. [in Ukrainian]
  • Wilmot E, Idris I. Early onset type 2 diabetes: risk factors, clinical impact and management. Therapeutic advances in chronic disease. 2014 Nov; 5(6): 234-44.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(70), 2019 год, 198-203 страницы, код УДК 616.37-091.8-02:616.379-008.64-084
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-4-70-198-203