EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Кобзарь А.Б., Дорошенко С.В., Пархоменко М.В., Хворостяная Т.Т., Примаченко В.И.

  ЭКСПЕРИМЕРТАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКOЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБЛИТЕРАЦИИ ТРУБЧАТЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР ПУТЕМ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКИ ТКАНЕЙ


  Об авторе: Кобзарь А.Б., Дорошенко С.В., Пархоменко М.В., Хворостяная Т.Т., Примаченко В.И.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В эксперименте на трупном материале проведено исследование влияния высокочастотного тока эндоскопическим воздействием на смоделированный канал свища пищеварительного тракта. Определены оптимальные параметры генератора ЕКВЗ-300 Патонмед необходимые для разрушения слизистой оболочки. Морфологическими макро- и микроскопическими методиками подтверждена эффективность воздействия тока для разрушения слизистой оболочки свища.
  Ключевые слова электросварка биологических тканей, морфологические изменения, кишечные свищи
  Список цитируемой литературы
  • Babiy AM, Shevchenko BF, Ratchik VM, Kunkin DD. Opyt primeneniya otechestvennoy vysokochastotnoy elektrosvarivayushchey tekhnologii v khirurgicheskom lechenii bolnykh s abdominalnoy patologiyey. Gastroenterologiya. 2014; 2(52):61-68. [in Russian]
  • Furmanov YuA, Savitskaya IM, Geylenko OA. Izucheniye metoda elektrosvarki organov i tkaney na modelyakh klinicheskikh operatsiy v eksperimente. Vestnik khirurgii imeni I.I. Grekova. 2012; 1:75-79. [in Russian]
  • Savolyuk SI, Horbovets VS, Hvozdyak MM, Kunkin DD, Krestyanova MYu, Herashchenko RA. Teoretychni, eksperymentalni ta klinichni aspekty zastosuvannya endovenoznoho elektrozvaryuvannya u likuvanni varykoznoyi khvoroby. Endovaskulyarna neyrorenthenokhirurhiya. 2017; 1:49-64. [in Ukrainian]
  • Chernyak VA, Hychka SH, Dybkalyuk SV, Muzychenko PF, Holinko VM, Dubenko DYe ta in. Innovatsiyni tekhnolohiyi v khirurhiyi sudyn. Sertse i sudyny. 2018; 1:7-13. [in Ukrainian]
  • Korsak A, Likhodiievskyi V, Sokurenko L, Chaikovsky Y. New Method of Injured Nerve Repair. J. Neurol .Surg. A. Cent. Eur. Neurosurg. 2018, 79(4):291-295. doi: 10.1055/s-0037-1603633
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(71), 2020 год, 188-191 страницы, код УДК 617-089:617.55/616.381.5:615.841:615.844:615.846
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-1-71-188-191