EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Кобзар О.Б., Дорошенко С.В., Пархоменко М.В., Хворостяна Т.Т., Примаченко В.І.

  ЕКСПЕРИМЕРТАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОБЛІТЕРАЦІЇ ТРУБЧАСТИХ БІОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР ШЛЯХОМ ВИСОКОЧАСТОТНОГО ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ТКАНИН


  Про автора: Кобзар О.Б., Дорошенко С.В., Пархоменко М.В., Хворостяна Т.Т., Примаченко В.І.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В експерименті на трупному матеріалі проведено дослідження впливу високочастотного струму ендоскопічним способом на змодельований канал нориці травного каналу. Визначені оптимальні параметри генератора ЕКВЗ-300 Патонмед необхідні для руйнування слизової оболонки. Морфологічними макро- та мікроскопічними методиками підтверджено ефективність впливу струму для руйнування слизової оболонки нориці.
  Ключові слова електрозварювання біологічних тканин, морфологічні зміни, кишкова нориця
  Список цитованої літератури
  • Babiy AM, Shevchenko BF, Ratchik VM, Kunkin DD. Opyt primeneniya otechestvennoy vysokochastotnoy elektrosvarivayushchey tekhnologii v khirurgicheskom lechenii bolnykh s abdominalnoy patologiyey. Gastroenterologiya. 2014; 2(52):61-68. [in Russian]
  • Furmanov YuA, Savitskaya IM, Geylenko OA. Izucheniye metoda elektrosvarki organov i tkaney na modelyakh klinicheskikh operatsiy v eksperimente. Vestnik khirurgii imeni I.I. Grekova. 2012; 1:75-79. [in Russian]
  • Savolyuk SI, Horbovets VS, Hvozdyak MM, Kunkin DD, Krestyanova MYu, Herashchenko RA. Teoretychni, eksperymentalni ta klinichni aspekty zastosuvannya endovenoznoho elektrozvaryuvannya u likuvanni varykoznoyi khvoroby. Endovaskulyarna neyrorenthenokhirurhiya. 2017; 1:49-64. [in Ukrainian]
  • Chernyak VA, Hychka SH, Dybkalyuk SV, Muzychenko PF, Holinko VM, Dubenko DYe ta in. Innovatsiyni tekhnolohiyi v khirurhiyi sudyn. Sertse i sudyny. 2018; 1:7-13. [in Ukrainian]
  • Korsak A, Likhodiievskyi V, Sokurenko L, Chaikovsky Y. New Method of Injured Nerve Repair. J. Neurol .Surg. A. Cent. Eur. Neurosurg. 2018, 79(4):291-295. doi: 10.1055/s-0037-1603633
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(71), 2020 рік , 188-191 сторінки, код УДК 617-089:617.55/616.381.5:615.841:615.844:615.846
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-1-71-188-191