RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  І.В.Твердохліб, О.Л.Дроздов, О.М.Демченко

  МОРФОМЕТРИЧНА ОЦІНКА СТАНУ СТРОМИ МІОКАРДУ ЩУРІВ В УМОВАХ ПІДГОСТРОЇ ДІЇ СИДНОКАРБА ТА У ЙОГО СПОЛУЧЕННІ З НЕЙРОЛЕПТИКАМИ


  Про автора: І.В.Твердохліб, О.Л.Дроздов, О.М.Демченко
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Кількісна оцінка стану строми міокарду визначила суттєву залежність виразності набряку інтерстицію від локалізації процесу при підгострій дії сиднокарбу за умов її корекції за допомогою нейролептиків. Зокрема, експериментальне ушкодження міокарду за гіпоксичним типом, що спостерігається при введенні сиднокарба, найбільшою мірою виявляється у правому передсерді та лівому шлуночку. При цьому протективна дія дроперидола і галоперидола щодо розвитку інтерстиційного та периваскулярного набряку виявляється протягом першого тижня дії сиднокарбу, а через 14 діб – зникає. Протективна дія аміназина і сульпирида виявляється починаючи від 7-ї доби підгострої дії сиднокарба. Введення сиднокарба протягом двох тижнів не викликає суттєвого ушкодження міокарду лівого передсердя і правого шлуночка.
  Ключові слова серце, строма, сиднокарб, нейролептики.
  Список цитованої літератури
  • Грищук М.І.. Вплив токсикантів кадмію та пестициду 2,4-Д на стан слизової оболонки тонкої кишки / М.І. Грищук  // Вісник проблем біології та медицини. – 2004. – Вип. 3. – С. 63-66.
  •  Забруднення питної води залишками пестицидів, нормування, методи контролю, оцінка ризику / М.Г. Проданчук, О.П. Кравчук, І.В. Лепьошкін [та ін.] // Проблеми харчування. – 2007. - №2. – С. 12-21.
  • Загрязнение пестицидами территории Российской Федерации как потенциальная опасность для здоровья населения / В.И. Чибураев, Я.Г. Двоскин, И.В. Брагина [и др.] // Гигиена и санитария. - 2003.  - №3. - С. 68-71.
  • Кірсенко В.В. Методичні підходи до гігієнічної оцінки умов праці при застосуванні пестицидів в сучасних умовах / В.В, Кірсенко, Т.А. Яструб // Довкілля і здоров'я. – 2004. - №4(31). – С. 51-55.
  •  Кулинич Г.Б. Гісто- і біохімічні показники функціонального стану печінки під впливом пестициду 2,4-Д та при внутрішньоочеревинній корекції глутаргіном / Г.Б. Кулинич // Світ медицини та біології. – 2008. - №4. – С. 12-17.
  • Лебедева С.Н. Использование пептидных биорегуляторов при отравлении гербицидом 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты / С.Н. Лебедева, С.Д. Жамсаранова // Гигиена и санитария. – 2004. - №4 – С. 68-70.
  • Острое групповое отравление гербицидом Диканит-600 на основе 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты и меры профилактики /  Балан Г.М., Сергеев С.Г., Мымренко Т.В. [и др.] // Современные проблемы токсикологии. – 2003. - №3. – С. 52-58.
  •    Garabrant P. Review of 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D). Epidemiology and Toxicology /  Р. Garabrant  // Critical Reviews in Toxicology. – 2002. – №32(4). - P. 233-257.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(24), 2010 рік , 63-66 сторінки, код УДК 611.1: 611.013: 537.531–092.9