EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.О.Цвях

  ВПЛИВ СТРЕССУ НА ПОКАЗНИКИ ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ШЛУНКУ ЩУРІВ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ МЕЛАТОНІНОМ


  Про автора: О.О.Цвях
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Іммобілізаційний стрес призвів до зниження активності антиоксидантних ферментів шлунку та незначного підвищення рН шлункового соку. Внаслідок стресу з’явилися виражені прояви ульцерогенного ефекту, а в гомогенаті шлунку посилився рівень пероксидації при зниженні активності каталази та СОД. При гіпермелатонінемії пошкодження шлунку виразками виявилося меншим, ніж в усіх інших групах.
  Ключові слова мелатонін, прооксидантно-антиоксидантна система, стрес, гіпермелатонінемія, шлунок, виразки.
  Список цитованої літератури
  • Анисимов В.Н. Мелатонин в физиологии и патологии желудочно-кишечного тракта.  – М.: Советский спорт, 2000. -84 с.
  • Барабой В.А. Биоантиоксиданты.  –К.: Книга плюс, 2006. -462 с.
  • Малиновская Н.К. Мелатонин и язвенная болезнь. - Автореф. дис. на соиск. уч. степ. д.м.н. Москва. Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова. – 1998.
  • Мелатонин в норме и патологии / [Анисимов В.Н., Комаров Ф.И., Малиновская Н.К., Рапопорт С.И.]. – М.: ИД Медпрактика, 2004. – 308с.
  • Тарасенко Л.М., Гребенникова В.Ф., Девяткина Т.А., Петрушанко Т.А.,  Цебржинский О.И. Особенности реакции желудка на острый и хронический стрессы, а также их сочетание // Физиологический журнал. –  1989. -Т. 35, N 5. –С. 78-82.
  • Посібник з експериментальних клінічних досліджень в біології та медицині / Л.В.Беркало, О.В.Бобович, О.О.Гейко, [та ін..] // Полтава, 1997. - 271 с.
  • Цебржинский О.И. Некоторые аспекты антиоксидантного статуса // Физиология и патология перекисного окисления липидов, гемостаза и иммуногенеза. – Полтава, 1992. – С. 120 - 155.
  • Цебржинский О.И. Источники супероксида при остром стрессе // Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. –2002. –Т.2, вип. 2 (4). – С. 42-44.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(24), 2010 рік , 70-71 сторінки, код УДК 612.32 (678.048)