RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А. М. Біловол

  АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ПСОРІАТИЧНУ ХВОРОБУ


  Про автора: А. М. Біловол
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Доведено, що ізольована та поєднана з гіпертонією псоріатична хвороба супроводжується суттєвою зміною активності систем антирадикального й антиперекисного захисту, що підтверджується зниженням активності каталази крові, глутатіонпероксидази еритроцитів, вмісту відновленого глутатіону та сульфгідрильних груп крові на фоні підвищення активності супероксиддисмутази еритроцитів та церулоплазміну сироватки крові. Найбільш вираженими зміни показників були при середньому та тяжкому ступені перебігу хвороби та у випадку поєднання з гіпертонією.
  Ключові слова псоріатична хвороба, гіпертонія, антиоксидантна система.
  Список цитованої літератури
  • Знаменская Л.Ф. Псориаз: клиника и лечение // Лечащий врач. – 2002. - № 12. – С. 12-16.
  • Буякова О.В., Аль-Рамлаві Х.Д. Стан проблем етіопатогенезу, лікування хворих на псоріаз в Україні, розробка сучасних теорій // Укр. журнал дерматології, венерології, косметології. – 2005. - № 4(7). – С. 36-39.
  • Дубинина Е.Е., Ефимова Л.Ф., Сафронова Л.Н. Методы определения активности каталазы // Лаб. дело. – 1988. - № 8. – С. 16-19.
  • Мошков К.А., Бурмистров С.О., Усатенко М.С. Активность и содержание церулоплазмина в крови людей при острой и хронической алкогольной интоксикации  // Фарм. и токсикология. – 1986. – № 1. – С. 92-96.
  • Гуревич В.С., Конторидинова К.Н. Сравнительный анализ двух методов определения активности супероксиддисмутазы // Лаб. дело. – 1990. - № 4. – С. 44-47.
  • Моин В.М. Простой и специфический метод определения активности глютатионпероксидазы в эритроцитах // Лаб. дело. – 1986. - № 2. – С. 724-727.
  • Кочетов Т.А. Практическое руководство по энзимологии. – М., 1980. – С. 217.
  • Arthur J.R.The glutathione peroxidases // Cell. Mol. Life Sci. – 2000. – V. 57. – P. 1825-1835.
  • Dayal S., Brown K.l., Weydert C.J. Deficiency of glutathione peroxidase-1 sensitizes hyperhomocysteinemic mice to endothelial dysfunction // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. – 2002. – V. 22. – P. 1996-2002
  • Исаков С.А. и др. Клинико-лабораторная диагностика перекисного окисления липидов и структурно-функционального состояния биомембран у больных хроническими дерматозами. - М., 2004. – С. 7-8.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(24), 2010 рік , 76-78 сторінки, код УДК 616.517..616.12-008.331.1