EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Гараев З.И., Алієв В.И.

  СПЕЦІАЛЬНІ КЛІНІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ОРТОПЕДИЧНОМУ ЛІКУВАННІ ДЕФЕКТІВ ЗУБНОГО РЯДУ, УСКЛАДНЕНИХ ПАРОДОНТИТОМ


  Про автора: Гараев З.И., Алієв В.И.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Нормалізація оклюзійних і силових взаємин зубних рядів, іммобілізація збережених зубів залишаються актуальними проблемами орто-педдичного лікування пародонтита, усклад-неного частковою втратою зубів. Розходження в пародонтальному статусі й клінічній ситуації порожнини рота досліджуваного контингенту хворих вимагають особливого підходу при конструюванні дугових протезів, необхідності проведення спеціальних методів дослідження. Вибіркове пришліфування зубів на основі окклюзиограм, вимір піддатливості слизової оболонки протезного ложа є необхідним важливим атрибутом на етапах виготовлення й здачі бюгельных конструкцій створюваних на основі математичних розрахунків їх елементів.
  Ключові слова дефекти зубного ряду, ортопедичне лікування, пародонтит.
  Список цитованої літератури
  • Алиев В.И. Ортопедическое лечение генерализованного пародонтита, осложненного частичным отсутствием зубов / Вестник стоматологии  Кавказа, 2009, №15, c. 35-37/.
  • Алиев К.А., Алиев В.А., Гараев З.И. Математический расчет элементов бюгельного протеза с опирающейся дугой при двусторонних концевых дефектах зубного ряда, осложненного пародонтитом // Теоретическая и прикладная  механика; Ж.- Баку,  2008, №4, c. 100-106.
  • Зайцев Л.А. Лечение генерализованного пародонтита, осложненного большими дефектами зубных рядов //Вісник стоматології.-1997.-№4.-С. 75-76.
  • Логинова Н.К., Гусева И.В., Зайцева И.В. Окклюзионные силы //Стоматология.-1999.-№6.-С. 51-56.
  • Неспрядько В.П., Жегулович З.Е., Али Чаби Оценка состояния окклюзии зубных рядов у больных генерализованным пародонтитом //Матеріали II (IX) з’їзду Асоціації стоматологів України.-Київ.-2004.-С.23-24.
  • Никонов А.Ю., Погорелая А.В., Шепенко А.Г. Клинические результаты лечения дистально неограниченных дефектов зубных рядов бюгельными протезами //Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии.-Харьков.-2003.-Вып.6.-С. 228-231.
  • Оливье Ю. Коррекция окклюзионных контактов естественных зубов. Показания и способы осуществления окклюзионной коррекции //Проблемы нейростоматологии и стоматологии.-1998.-№2.-С. 38-43.
  • Рязанцев Э.Я., Голик В.П.  Избирательное пришлифовывание зубов под контролем индивидуальной окклюзионной поверхности //Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии.-Харьков.-2001.-Вып. 4.-С. 95-97.
  • Хватова В.А. Гнатологические принципы в диагностике и лечении патологии зубочелюстной системы. Избирательное сошлифовывание зубов //Новое в стоматологии.-М.-2001.-№2.-58 с.
  • Чуйко А.Н., Бережная Е.О. Подвижность и податливость зуба. Биомеханический анализ //Стоматолог.-2001.-№4.-С. 15-19.
  • Ramfiord S.   Individuell optimale okkluzion  //Quintessenz Verlag.-1992. S. 369-410.
  • Sakagama R., Kato H. The relationship between the severety of periodontitis and occlusal conditions monitored bv the K6.  Diagnostic  Systen //J. Oral Rehabil.-1996.-N9.-P. 615-621.
  • Schulman J., Zeno A.  A new technique for making occlusal devices  //G. Prosthet. Dent. –1990.-Vol. 63. -N 4. .P. 482-485.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(24), 2010 рік , 79-83 сторінки, код УДК 616.314-77