EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Насібуллін Б.А., Тагунова І.К.

  ОСОБЛИВОСТІ КЛІТИННОГО СКЛАДУ МАЗКІВ ІЗ ВМІСТУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ У ОСІБ З ПАТОЛОГІЄЮ ЛОР-ОРГАНІВ


  Про автора: Насібуллін Б.А., Тагунова І.К.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Досліджено склад клітин мазків, які отримані від центрифугування вмісту ротової порожнини від 67 осіб, серед яких 17 - були здоровими; 14 - мали хронічний тонзілліт; 19 - хронічний гайморит; 17 - алергічний риніт. Вста-новлено зміни складу клітин у вигляді змен-шення кількості нейтрофілів та епітеліоцитів, підвищення вмісту лімфоцитів "голих" ядер та еритороцитів. Зміни мали однакову спря-мованість при всіх досліджених нозологіях, але відрізнялись кількісно. Автори вважають, що зміни у складі клітин вмісту ротової порожнини у хворих з ЛОР-патологією залежать від розвитку системного запалення та стану місцевої системи захисту.
  Ключові слова ЛОР-патологія; клітинний склад вмісту ротової порожнини; система місцевого захисту.
  Список цитованої літератури
  • Вязовская Е.А., Орловская И.А., Козлов В.А. Влияние накожных апплиувций мелкодисперсной мануальной композиции на морфофункциональные показатели иммунной системы // Иммунология, 2007. - т. 28. - №6. - С. 338-342.
  • Гоженко А.И., Бабий В.П., Бабиенко В.В. - Эмиграция лейкоцитов и обмен оксида азота при воспалительных и опухолевых процессах // Одесса, Черноморье, 2005. - 223 с.
  • Иванова Е.В., Тупицын Н.Н., Рабинович И.М. - Субпопуляция лимфоцитов слизистой оболочки рта, пораженной плоским лишаем // Иммунология, 2007. - т. 28. - №1. - С. 31-34.
  • Пухлик С.М. - Дифференциация воспаления в кинологии // Медичны перспективи. - 2009. - т. 14, №2. - С. 16-18.
  • Эффективность применения полиоксидония в комплексном лечении герпетических поражений ротовой плости // Иммунология. - 2005, т. 26, №4. - С. 212-25.
  • Саидов М.З.., Джамалутдинов Ю.А., Асмаилова А.М., Нажфиутдинов И.И., Элькун Б.Б. - Оценка клинической информативности взаимосвязей показателей системного и местного гуморального иммунитета у часто болеющих детей с патологией ЛОР-органов // Иммунология, 2007. - т. 28. - №3. - С. 170-177.
  • Солдатов И.Б. Лекции по Оториноларингологии (учебное пособие). - М.:Медицина, 1994. - 228 с.
  • Иммобилизованные клетки и ферменты /ред. Д. Видворд/ - М.:Мир. - 1998. - 215 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(24), 2010 рік , 103-106 сторінки, код УДК 612.015