EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А.К. Ніколішин, Т.М. Мошель, О.В. Ганчо, Н.О. Боброва

  ЗМІНИ МІКРОФЛОРИ ПАРОДОНТАЛЬНИХ КИШЕНЬ В ПРОЦЕСІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ


  Про автора: А.К. Ніколішин, Т.М. Мошель, О.В. Ганчо, Н.О. Боброва
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація У статті представлені дані про якісний та кількісний склад мікрофлори пародонтальних кишень хворих на хронічний генералізований пародонтит із поєднаним перебігом хронічного холециститу і панкреатиту та ії зміни в процесі комплексного лікування.
  Ключові слова генералізований пародонтит, холецистит, панкреатит, мікрофлора пародонтальних кишень
  Список цитованої літератури
  • Болезни пародонта. Патогенез, диагностика, лечение / [А.С. Григорян, А.И. Грудянов, Н.А. Рабухина, О.А. Фролова]. – М.: МИА, 2004. – 320 с.
  • Деклараційний патент України на корисну модель № 28573. МПК А61 К6/00. Спосіб лікування генералізованого пародонтиту / МошельТ.М., Ніколішин А.К. – № u 200709854; заявл.03.09.2007; опубл. 10.12.2007. – Бюл. № 20.
  • Гударьян А.А. Диагностика и коррекция нарушений микробиоценоза пародонтальных тканей у больных генерализованным пародонтитом / А.А. Гударьян, К.В. Скидан // Вісник стоматології – 2005. - №3. –  С. 19-23.
  • Мащенко И.С. Диагностика и коррекция нарушений иммуномикробиоценоза у больных генерализованным пародонтитом / И.С. Мащенко, К.В. Скидан, Е.Н. Рябоконь // Вісник стоматології. – 2005. - №1. – С.35-38.
  • Мащенко І.С. Мікробіологічні аспекти генералізованого і симптоматичного пародонтиту / І.С. Мащенко, А.В. Самойленко // Медичні перспективи. – 2002. – Т. V, №2. – С. 77-82.
  • Тивоненко Л.І. Обгрунтування диференційованої антибактеріальної терапії та оцінка її ефективності у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.22 „Стоматологія” / Л.І. Тивоненко. – Київ, 2007. – 23 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(24), 2010 рік , 107-109 сторінки, код УДК [616.314.18-002:616