RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Опарін А.Г., Опарін О.А., Шаповалова О.Э.

  РОЛЬ МЕЛАТОНІНУ ТА ГАСТРІНУ У ФОРМУ-ВАННІ СЕКРЕТОРНО -РУХОВИХ РОЗЛАДІВ ПРИ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ З УРАХУВАННЯМ ПСИХО-СОМАТИЧНОГО СТАТУСУ У СТУДЕНТІВ


  Про автора: Опарін А.Г., Опарін О.А., Шаповалова О.Э.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація У роботі вивчені особливості стану моторно-евакуаторної та секреторної функції у студентів хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, показана і розкрита роль мелатоніну та гастріну в цих процесах, а так само, участь в них психосоматичних розладів, які у збудливих хворих, підвищуючи чинник агресії шлункового соку, а у гальмівних хворих, знижуючи моторно-евакуаторні розлади, призводять до дисбалансу між чинниками захисту і агресії слизової оболонки, і створюють умови для розвитку ГЕРХ.
  Ключові слова гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, мелатонін, моторно-секреторна функція.
  Список цитованої літератури
  • Бабак О.Я. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Стратегия поддерживающей терапии / О.Я. Бабак // Сучасна гастроентерологія. – 2008. – №4 (42). – С. 8–10.
  • Ивашкин В.Т. Болезни пищевода. Патологическая физиология, клиника, діагностика, лечение /Ивашкин В.Т., Трухманова А.С. //–М., 2008.
  • Лазебник Л.Б. Изжога и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: проблемы и решения / Л.Б. Лазебник // Терапевтический архив. –2008. –№2. – С. 5–11.
  • Роль диффузной нейроэндокринной системы в патогенезе и исходе гастоэзофагеальной рефлюксной болезни/ М.Н. Осадчук, А.В. Калинин, Т.Е. Липасиова [и др.]// Рос. Журн. гастроентерол, колопроктол. гепатол. – 2007. – №3. – С. 35–39.
  • Решетников О.В. Симптомы гастроэзофагеального рефлюкса и качество жизни: популяционное исследование / О.В. Решетников, С.А. Курилович, Г.И. Симонова //Терапевтический архив. – 2008. – №2. – С.11–14.
  • Симон А. Патогенетическая роль соляной кислоты при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / А. Симон // Рос. Журн. гастроентерол, колопроктол. гепатол. – 2008. – №2. –С. 55–58.
  • Ткач С.М. Современные подходы к лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у больных ожирением / С.М. Ткач // Сучасна гастроентерологія. – 2009. – №6. –С. 46–50.
  • Фадеенко Г.Д. Новый алгоритм медикаментозной терапии при ГЭРБ / Г.Д. Фадеенко, М.О. Бабак, Т.Л. Можина // Сучасна гастроентерологія. – 2008. – №4(42) – С. 4–7.
  • Шептулин А.А. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: спорные и нерешенные вопросы / А.А Шептулин // Клиническая медицина. – 2008.– №6. –С. 8–12.
  • Dent J. Epidemiology of gastro-oesophafeal reflux disease: a systematic review / J. Dent, H.B. El-Serag, M.A. Wallander [at al.] // Gut – 2005. – №54. – P. 710–717.
  • Katr P.O. Lessons learned from intragastric pH monitoring / P.O. Katr // J. Clin. Gastroenterol. – 2001. – Vol.33– P.107–113.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(24), 2010 рік , 110-113 сторінки, код УДК 616.333-008.6-036.22