EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Л. Ю. Мандрика

  ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕҐІОНАРНОГО ПЕЧІНКОВОГО КРОВОТОКУ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ У ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ


  Про автора: Л. Ю. Мандрика
  Рубрика ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ І ГЕПАТОЛОГІЯ
  Тип статті Научная статья
  Анотація Метою проведеного дослідження було вивчення функціонального стану печінки та особливостей реґіонарного печінкового кровотоку у хворих на НАСГ у поєднанні з ЦД 2-го типу. На базі санаторію "Березовий гай" курорту "Миргород" було обстежено 70 пацієнтів з ЦД 2-го типу та НАСГ. Згідно з результатами дослідження, тригерними факторами несприятливого перебігу НАСГ у хворих на ЦД 2-го типу можна вважати ІМТ, тривалість ЦД, гіпертригліцеридемію та гіперхолестеринемію. Доведено доцільність включення до лікувальних комплексів хворих на НАСГ у поєднанні з ЦД 2-го типу препаратів, що знижують рівень ТГ та холестерину, та препаратів групи бігуанідів та тіазолідиндіонів, що зменшують прояви інсулінорезистентності.
  Ключові слова неалкогольний стеатогепатит, цукровий діабет 2-го типу,
  Список цитованої літератури
  • Богомолов П.О. Неалкогольный стеатогепатит: патофизиология, патоморфология, клиника и подходы к лечению / П.О. Богомолов, Т.В. Павлова // Фарматека. — 2003. — № 10. — С. 31-39.
  • Обгрунтування доцільного вибору вітчизняного гепатопротектора / Т.В. Бородіна, Я.О. Бутко, З.П. Омельяненко, Т.М. Чернова // Вісник фармації. — 2004. — № 4. — С. 68-71.
  • Неалкогольная жировая болезнь печени: факторы прогрессирования и критерии выбора терапии больных сахарным диабетом 2-го типа / А.В. Бращенкова, С.Н. Мехтиев, В.Б. Гриневич, Ю.А. Кравчук // Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. – 2008. – № 1. – С. 3-10.
  • Дегтярева И.И. Детоксическая и белково-синтетическая функции печени: сравнительный анализ влияния гепатопротекторов различного механизма действия / И.И. Дегтярева, И.Н. Скрыпник, А.В. Невойт // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. — 2004. — № 1.
  • Кузнецова Е.Л. Новые данные о молекулярных механизмах гепатобилиарного транспорта / Е.Л. Кузнецова, Е.Н. Широкова, В.Т. Ивашкин // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. — 2006. — № 6. — С. 8-11.
  • Цитокиновая система при неалкогольном стеатогепатите / С.Н. Маммаев, Н.В. Багомедова, П.О. Богомолов [и др.] // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. — 2007. — Т. 17, № 4. — С. 35-39.
  • Павлов Ч. Неалкогольный стеатогепатит: клинические особенности и принципы лечения / Ч. Павлов, И. Бакулин // Врач. — 2007. — № 10. — С. 24-28.
  • Павлов Ч.С. Биопсия печени: методология и практика сегодня / Ч.С. Павлов, В.Т. Ивашкин // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. — 2006. — Т. 16, № 4. — С. 65-78.
  • Подымова С.Д. Болезни печени : руководство для врачей / С.Д. Подымова. — 4-е издание. — М.: Медицина, 2005. — C. 768.
  • Cкрипник І.М. Клінічна гематологія / І.М. Cкрипник, Т.В. Мельник, М.М. Потяженко – Полтава: Дивосвіт, 2007. – С. 135-140.
  • Урбанович А.М. Неалкогольний стеатогепатит у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу: сучасний погляд на проблему / А.М. Урбанович // Международный эндокринологический журнал. – 2009. – № 2(20). – С. 38-42.
  • Хворостинка В.Н. Заболевания гепатобилиарной сиситемы, ассоциированные с сахарным диабетом / В.Н. Хворостинка, А.А. Янкевич, А.К. Журавлева // Міжнародний ендокринологічний журнал.—2008.— № 6(18).— С.72-76.
  • Циммерман Я.С. Хронический алкогольный и неалкогольный стеатогепатиты / Я.С. Циммерман // Клинич. медицина. — 2004. — № 7. — С. 9-15.
  • Adams L.A. Nonalcoholic fatty liver disease / L.A. Adams, P. Angulo, K.D. Lindor // CMAJ. – 2005. – Vol. 172, № 7. – P. 899-905.
  • Angulo P. Non-alcoholic fatty liver disease / P. Angulo // N. Engl. J. Med. – 2002. – Vol. 346. – P. 1221-1231.
  • Brunt E. Histological grading and standing for nonalcoholic steatohepatitis / E. Brunt // Falk Symposium. Steatohepatitis: Abstract. — 2000. — P. 14-15.
  • Brunt E. Non-alcoholic steatohepatitis: definition and pathology / E. Brunt // Sem. Liv. Dis. – 2001. – Vol. 21. – P. 3-16.
  • Dixon J.B. Nonalcoholic fatty liver disease: predictors of non-alcoholic steatohepatitis and liver fibrosis in the severely obese / J.B. Dixon, P.S. Bhathal, P.E. O'Brien // Gastroenterology. – 2001. – Vol. 121. – P. 91-100.
  • Ludwig J. Nonalcoholic steatohepatitis: Mayo Clinic experiences with a hitherto unnamed disease / Ludwig J. [et al.] // Mayo Clin. Proc. – 1980. – Vol. 55. – P. 434-438.
  •  Ratziu V. Liver fibrosis in overweight patients / V. Ratziu, P. Giral, F. Charlotte [et al.] // Gastroenterology. – 2000. – Vol. 118. – P. 1117-1123.
  •  Roberts E.A. Pediatric nonalcoholik fatty liver disease (NAFLD): A «growing» problem? / E.A. Roberts // J. Hepatol. — 2007. — Vol. 46, № 6. — 1133-1142.
  • Targher G. Nonalcoholic fatty liver disease, the metabolic syndrom and the risk of cardiovascular disease: the plot thickens / G. Targher // Diabet. Med. – 2007. – Vol. 24, № 1. – P. 1-6.

   

  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(25), 2010 рік , 102-107 сторінки, код УДК 616.36-002:616