RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В.Г. Міщук , Ю.В. Боцюрко, Т.І. Маковецька

  ЕФЕКТИВНІСТЬ ТІВОРТІНУ АСПАРТАТУ ПРИ ЦИРОЗАХ ПЕЧІНКИ ТОКСИЧНОЇ ЕТІОЛОГІЇ


  Про автора: В.Г. Міщук , Ю.В. Боцюрко, Т.І. Маковецька
  Рубрика ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ І ГЕПАТОЛОГІЯ
  Тип статті Научная статья
  Анотація Вивчена ефективність застосування тівортіну аспартату у 28 хворих на токсичний цироз печінки в порівнянні з групою пацієнтів, які отримували базисну терапію, що включала глутаргін, тіотриазолін, діуретики, дуфалак. Після курсового застосування тівортіну аспартату у хворих на цироз печінки відмічено достовірне підвищення ендотеліально-моноцитарного активуючого поліпептиду ІІ, зменшення проявів інтоксикаційного синдрому (рівня середньомолекулярних пептидів, γ-глютамілтрансферази, холінестерази), покращення функціонального стану печінки.
  Ключові слова цироз печінки, тівортіну аспартат.
  Список цитованої літератури
  • Аргинин в медицинской практике (обзор литературы) / Ю.М.Степанов, А.И. Кононов, А.И.Журбина, А.Ю. Филиппова // Журнал АМН України. – 2004. - № 2, Т.10. – С.339-351.
  • Березенко В.С. Особливості метаболізму сполучної тканини та стану системи L-аргінін – NO у дітей з хронічним вірусним гепатитом С під впливом інтерферонотерапії / В.С.Березенко // Клінічна фармація.– 2005.- № 4, Т.9. – С. 16-19.
  • Биологическое действие, влияние на синтез азота / Н.П.Дмитренко, Т.О.Кишко, С.Г.Шандренко, С.Г. Аргинин // Український хіміотерапевтичний журнал. – 2008. - № 1-2 (22). – С. 137-140.
  • Биологическое действие, влияние на синтез азота / Т.О.Кишко, С.Г.Шандренко, Н.П. Дмитренко, Н.П. Аргинин // Журнал АМН України. – 2008. - № 1, Т. 14. – С. 150-158.
  • Ванин А.Ф. Оксид азота в биомедицинских исследованиях / А.Ф.Ванин // Вестник РАМН. – 2000. - № 4. – С.3-5.
  • Ивашкин В.Т. Оксид азота в регуляции функциональной активности физиологических систем / В.Т.Ивашкин, О.М. Драпкина // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. – 2000. - № 4. – С. 16-21.
  • Малышев И.Ю. Стресс, адаптация и оксид азота / И.Ю. Малишев, Е.Б. Манухина // Биохимия. – 1998. - № 7. – С. 992-1006.
  • Осадчая О.И. Информативность расчетных методов оценки интоксикации для определения эффективности энтеросорбции у больных с алкогольным поражением печени / О.И.Осадчая // Медицина неотложных состояний. – 2009. - № 5 (24). –С.75-78.
  • Слободский В.А. Досвід застосування препарату тівортін аспартат при лікуванні пацієнтів зі стабільною стенокардією напруги / В.А. Слободский // Український медичний часопис. – 2009. - № 5/73. – С.40-43.
  • Böger R.H. The pharmacodynamics of L-arginine / R.H. Böger // J. Nutr.- 2007. - № 137. – Р. 1650S-1655S.
  • The p 43 component of the mammalian multi-synthetase complex is likely to be the precursor of the endothelial monocite-activating polypeptide II cytokine // S. Quierillon, F. Agou, J.C. Robinson, M. Mirande // J. Biol. Chem. – 1997. – Vol. 272. – P. 32573-32579.
  • Yi J. Arginin and Alzheimer’s diseuse / J. Yi, L.L. Horky, A.L. Friedlich // Int.J.Clin.Exp.Pathol.-2009, 3: 211-238.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(25), 2010 рік , 128-130 сторінки, код УДК 615. 244+616. 36-004