EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Т.В.Настрога , Ю.М.Казаков, В.С.Настрога, Є.Є.Петров, І.В.Нікітіна.

  ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВІВ ДУОДЕНАЛЬНОЇ ВИРАЗКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПСИХОСОМАТИЧНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ПСИХОТРОПНОЇ ТЕРАПІЇ


  Про автора: Т.В.Настрога , Ю.М.Казаков, В.С.Настрога, Є.Є.Петров, І.В.Нікітіна.
  Рубрика ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ І ГЕПАТОЛОГІЯ
  Тип статті Научная статья
  Анотація У статті показані основні особливості виразки дванадцятипалої кишки. Запропонований індивідуалізований підхід до терапії цієї категорії пацієнтів із застосуванням засобів, що впливають на стан центральної нервової системи в комплексі з антихелікобактерною терапією.
  Ключові слова виразка дванадцятипалої кишки, психосоматичні співвідношення, психотропна терапія.
  Список цитованої літератури
  • Ахмеджанов Э. Р. Психологические тесты / Э. Р. Ахмеджанов. - Москва: Лист, 1996. - 320 с.
  • Бабак О.Я. Стандартная антихеликобактерная терапия (Maastricht 2-2000 Consensus): насколько она актуальна сегодня? / О.Я. Бабак // Сучасна. гастроентерологія. - 2005. - N 2.-С. 4-7.
  • Бабак О.Я. Психосоматические нарушения при язвенной болезни и способ их коррекции / О.Я. Бабак //Сучасна гастроентерология.- 2003. - №2. – С.65-67.
  • Волков В.С. Соматопсиховегетативные нарушения при язвенной болезни / В.С. Волков, И.Ю. Колесникова // Клінічна медицина. - 2001- № 10. – С. 30 – 32.
  • Опарин А.А Течение и принципы терапии язвы двенадцатиперстной кишки у студентов с возбудимым типом личности / А.А. Опарин //Сучасна гастроентерологія. – 2006. - №3. -С.16-18.
  • Передерий В.Г. От Маастрихта 1 – 1996 до Маастрихта 3 – 2005: десятилетний путь революционных преобразований в лечении желудочно-кишечных заболеваний / В.Г. Передерий, С.М. Ткач, Б.Н. Марусанич //Сучасна гастроентерологія. – 2005. – №6. – С. 4-8.
  • Собчик Л.Н. Стендартизованный многофакторный метод исследования личности : метод. руководство / Л.Н. Собчик. – Москва, 1990.
  • Фадеенко Г.Д. Антихеликобактерная терапия: кому и как ее проводить? / Г.Д. Фадеенко // Терапия. – 2006. – № 5(5). – С. 5-8.
  • Циммерман Я.С. Концепция взаимо­от­ношений  организма человека и Helicobacter pylori / Я.С. Циммерман, И.И. Телянер //Клінічна медицина. - 1999. - №2. – С. 52 – 56. 
  • Goh K.-L. Management strategies for treatment failures / K.-L. Goh // Helicobacter pylori resistance and management strategies. – World Congress of Gastroenterology. – Montreal, 2005.
  • Malfertheiner P., Megraud F., O’Morain C. Guidelines for the Management of Helicobacter pylori Infection. European Gastroenterology Review 2005.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(25), 2010 рік , 138-140 сторінки, код УДК 616.342-002.44:615