EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  І.М. Скрипник, Г.С. Маслова, Є.Д. Кудрявцев, Ю.О. Гусаченко, І.А. Філоненко

  ПАНТОПРАЗОЛ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ У ХВОРИХ НА ЛЕЙКЕМІЇ


  Про автора: І.М. Скрипник, Г.С. Маслова, Є.Д. Кудрявцев, Ю.О. Гусаченко, І.А. Філоненко
  Рубрика ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ І ГЕПАТОЛОГІЯ
  Тип статті Научная статья
  Анотація Стаття присвячена вивченню впливу онкогематологічного процесу та препаратів цитостатичного ряду на стан метаболічних процесів у слизовій оболонці шлунка та дванадцятипалої кишки, протеїназно-інгібіторний дисбаланс, рівень ендотоксемії. Доведено, що на фоні гострих лейкемій спостерігається зниження резистентності слизового бар’єра, яке проявляється зниженням синтезу та підвищенням розпаду основних глікозаміногліканів слизу, підвищенням активності системи протеолізу на тлі пригнічення інгібіторів протеїназ, посиленням вільно-радикального окислення та метаболічної інтоксикації, що супроводжується зростанням концентрації молекул середньої маси та окислювальної модифікації білків. Призначення комбінації інгібітору протонної помпи пантопразолу на фоні поліхіміотерапії дозволяє підвищити резистентність слизового бар’єра, зменшити вираженість процесів вільно-радикального окислення та метаболічної інтоксикації, тобто може вважатись ефективним методом профілактики ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на гострі лейкемії в динаміці цитостатичного лікування.
  Ключові слова ерозивно-виразкові ураження, гастродуоденальна зона, профілактика, пантопразол, лейкемії.
  Список цитованої літератури
  • Акбашева О.Е. Состояние протеолиза и оксидативные процессы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта / О.Е. Акбашева, В.А. Бурковская, Э.И. Бєлобородова // Клин. лаб. диагностика.–2008.– №9. – С. 57.
  • Гематология: Новейший справочник / Под общ. ред. Абдулкадырова К.М. – М.: Изд-во Эскмо; СПб: Изд-во Сова, 2004. – 928с.
  • Газин И.К. Информативность маркеров в оценке тяжести эндотоксикоза при гнойно-некротических поражениях нижних конечностей у больных диабетом / И.К. Газин // Клин. лаб. диагностика  – 2008. – №12. – С. 17-20.
  • Дегтярева И.И. Клиническая гастроэнтерология / И.И. Дегтярева. –  М.: МИА, 2004. – 616 с.
  • Клиническая гематология: Руководство для врачей / Под ред. А.Н. Богданова и В.И. Мазурова – СПб.: ООО «Изд-во Фолиант», 2008. – 488 с.
  • Котаев А.Ю. Острые эрозии и язвы верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, осложненные кровотечением / А.Ю. Котаев // Новости медицины и фармации (гастроэнтерология). – 2008. – №251. – С. 58-61.
  • Лапина Т.Л. Возможности лекарственного воздействия на цитопротективные свойства гастродуоденальной слизистой оболочки / Т.Л. Лапина // Рос. журн. гастроэнтерол.,, гепатологии, колопроктологии. – 2006. –Т. 16, № 5. – С. 75-81.
  • Матвеев С.Б. Интегральная оценка эндогенной интоксикации у больных с гнойным медиастенитом / С.Б. Матвеев, И.В. Александрова, С.И. Рей [та соавт.] // Клин. лаб. диагностика. – 2008. – №8. – С. 12-14.
  • Руководство по гематологии / Под ред. Воробьева А.И., 4-е изд. – р М.: Нью мед, 2007. – 1275 с.
  • Скрипник І.М. Профілактика ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони як важлива складова комплексної супровідної терапії хворих на гемобластози / І.М. Скрипник, Г.С. Маслова // Новости медицины и фармации: гастроентерологія. – 2008. – № 239. – С.42-44.
  • Ernst P. The translathion of Helicobacter pylori basic research to patient care / Ernst P., Peura D., Crowe S. // Gastroenterology. – 2006. – Vol. 130, №1. - P. 188-206.
  • Ri-Nan Zheng Порівняльне дослідження ефективності омепразолу, ланзорпазолу, пантопразолу, та езомепразолу щодо поліпшення симптоматики у хворих з рефлекс езофагітом / Ri-Nan Zheng // Сучасна гастроентерологія. – 2009. – №3. – С. 50-55.
  • Sachs G. The gastric H-K-ATPase as a drug target past, present and future / G. Sachs, J.M. Shin [et al.] // Clin. Gastroenterology. – 2007. – Vol. 34. - P. 226-242. 
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(25), 2010 рік , 166-168 сторінки, код УДК [616.33/.34 – 002.44:615