RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.С. Хухліна, І.Б. Горбатюк, А.А. Антонів

  ЗМІНИ ЛІПІДНОГО СПЕКТРУ КРОВІ ТА ЖОВЧІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕКАМЕНЕВИЙ ХОЛЕЦИСТИТ ІЗ СУПРОВІДНИМИ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ТА ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ


  Про автора: О.С. Хухліна, І.Б. Горбатюк, А.А. Антонів
  Рубрика ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ І ГЕПАТОЛОГІЯ
  Тип статті Научная статья
  Анотація Розвиток хронічного холециститу у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та ішемічною хворобою серця супроводжується суттєвими змінами ліпідного спектру крові із максимальним зростанням вмісту холестеролу та проатерогенних ліпопротеїнів низької густини, вірогідним зниженням протиатерогенних ліпопротеїнів високої густини та зростанням індексу атерогенності у хворих усіх груп спостереження.
  Ключові слова хронічний холецистит, жовчний міхур, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, холестерол.
  Список цитованої літератури
  • · Амосова Е.Н. Клиническая кардиология: в 2-х т. / Е.Н. Амосова. - К.: Здоров’я, 2002.- Т.2.- 990 с.
  • · Гринбергер Н. Болезни желчного пузыря и желчных путей / Н. Гринбергер, К. Иссельбахер / Внутренние болезни [ред. Харрисон Т.Р.]. - Кн. 2.- М.: Практика, 2002.- С.2073-2075.
  • · Ильченко А.А. Заболевания желчного пузыря и желчных путей: рук. для врачей / А.А. Ильченко. - М.: Анахарсис, 2006. – 448 с.
  • · Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Гастроентерологія”: Наказ МОЗ України від 13.06.2005 № 271 / МОЗ України. - Офіц. вид.- К.: Медінформ, 2005. - 47 с.
  • · Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Кардіологія”: Наказ МОЗ України від 03.07.2006 № 436 / МОЗ України. - Офіц. вид.- К.: Медінформ, 2005. - 43 с.
  • · Cross-sectional imaging of acute and chronic gallbladder inflammatory disease / E.A. Smith, J.R. Dillman, K.M. Elsayes [et al.] // Am. J. Roentgenol. - 2009. - Vol.192, №1. - Р.188-196.
  • · Marschall H.-U. Gallstone disease / H.-U. Marschall, C. Einarsson // J.of Int.Med. - 2007. - Vol.261, №6. - P.529-542.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(25), 2010 рік , 205-206 сторінки, код УДК 616-056.52-08:616