RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Т.В. Чабан, О.М. Майстренко, О.А. Герасименко, О.С. Совірда, В.М. Бондаренко

  КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БІФІЛАКТ ЕКСТРА® У ХВОРИХ НА ГОСТРІ КИШКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ


  Про автора: Т.В. Чабан, О.М. Майстренко, О.А. Герасименко, О.С. Совірда, В.М. Бондаренко
  Рубрика ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ І ГЕПАТОЛОГІЯ
  Тип статті Научная статья
  Анотація У статті представлені данні обстеження 60 хворих на ГКЗ з секреторним (n=30) та інвазивним (n=30) типом діареї. Встановлено, що призначення Біфілакт Екстра® з першого дня лікування має значну перевагу над застосуванням антибактерійних засобів у хворих на ГКЗ: вірогідно зменшує термін діареї та інтоксикаційного синдрому, прискорює зникнення скарг на слабкість, нудоту та болі у животі.
  Ключові слова гострі кишкові захворювання, Біфілакт Екстра®, секреторні діареї, інвазивні діареї
  Список цитованої літератури
  • Лобзин Ю. В. Острые кишечные диарейные инфекции (клинико-патогенетические подходы к диагностике) / Ю. В. Лобзин, Ю. А. Винакмен, Ю.П. Финогеев // Военно-медицинский журнал.– 1996. - Т. 319, № 8. – С. 12-16.
  • Малов В. А. Антибактериальные препараты в лечении острых кишечных (диарейных) заболеваний / В. А. Малов, А. Н. Горобченко // Лечащий врач. - 2006. - № 5. - С. 85-89.
  • Стратегия и тактика диагностики и лечения острых кишечных инфекций: метод. рекомендации / состав. : В. А. Неверов. – СПб., 1996. – 12 с.
  • Страчунский Л. С. Состояние антибиотикорезистентности в России / Л. С. Страчунский // Клиническая фармакология. - 2000. - № 2. - С. 6-9.
  • Харченко Н. В. Етіопатогенетичні підходи до лікування деяких форм синдрому подразненого кишечнику / Н. В. Марченко, Г. А. Анохіна, О. М. Кисла // Здоров’я України. – 2006. – № 21/1. – С. 45–47.
  • Шендеров Б. А. Нормальная микрофлора и ее роль в поддержании здоровья человека / Б. А. Шендеров // Росссийский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2008. - № 1. - С. 61-65.  
  • Ющук Н. Д. Острые кишечные инфекции, диагностика и лечение / Н. Д. Ющук, Л. Е. Бродов // Росссийский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2001. - № 3. - С. 33-35.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(25), 2010 рік , 210-211 сторінки, код УДК 616. 34- 002- 08