EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.О.Гуцаленко

  СИНДРОМ ВЗАЄМНОГО ОБТЯЖЕННЯ: ПОЄДНАНА ПАТОЛОГІЯ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ ТА СУПУТНІЙ ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНИЙ РЕФЛЮКС


  Про автора: О.О.Гуцаленко
  Рубрика ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ И ГЕПАТОЛОГИИ
  Тип статті Научная статья
  Анотація Вивчені особливості клінічного перебігу захворювань у хворих з поєднаною патологією органів травлення та супутнім дуоденогастральним і дуоденогастроезофагеальним рефлюксами. Встановлено, що клінічна картина поєднаної патології за наявності дуоденогастрального рефлюксу характеризується широким поліморфізмом скарг і більш значною їх інтенсивністю; частіше спостерігаються деструктивні форми патології гастродуоденальної зони (ерозії, виразки) з вираженими ознаками соматоформних розладів, що значно обтяжує перебіг патології органів травлення та призводить до погіршення якості життя цих пацієнтів.
  Ключові слова дуоденогастральний рефлюкс, рефлюкс-гастрит, рефлюкс-езофагіт, психосоматичні розлади.
  Список цитованої літератури
  • Белоусов С.С. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и дуоденогастральный рефлюкс / С.С. Белоусов, С.В. Муратов. - Н. Новгород: НГМА, 2005. - С. 16-21.
  • Показники поширеності та вперше виявленої патології органів травлення у міського населення / Н.Г. Гравіровська, Л.М.Петречук, І. Ю.
  • Скирда, [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. – 2008. - №1. – С. 4 – 6.
  • Соломенцева Т.А. Клініко-ендоскопічні особливості гастроезофаге-альної рефлюксної хвороби із супутнім дуоденогастральним рефлексом / Т.А.Соломенцева, І.Е.Кушнір, В.Б. Жукова // Сучасна гастроентерологія. - 2009. - №2. - С. 34-37.
  • Pr valenz eines pathologischen duodeno-gastro-еsophageal Refluxes (DGER) bei patienten mit klinischen Beschwerden einer Refluzerkrankung /S. Kunsch, T. Linhart, H. Fensterer et al. // Z. Gastroenterol. - 2008. - Bd.46. - S. 409-414.
  • The role of acid and alkaline reflux in laryngeal squamous cell carcinoma / J. Gаlli, G. Cammarota, L. Galo et al. // Laryngoscope. - 2002. - V. 112. - 1861 -1865.
  • Старостин Б.Д. Неэрозивная рефлюксная болезнь / Б.Д Старостин., Г.А. Старостина //Русский медицинский журнал. - 2004. - Т. 6, №2. –С.1 –4.
  • Філіппов Ю.О. Захворюваність основними хворобами органів травлення в Україні: аналітичний огляд офіційних даних Центру статистики МОЗ України / Ю. О.Філіппов, І.Ю.Скирда, Л.М. Петречук // Гастроентерологія. – 2007. – Вип. 38. – С. 3 – 15.
  • Prevalence of bile reflux in gastroesophageal reflux disease patients not responsive to proton pump inhibitors / L. Monaco, A. Brillantino, F. Torelli et al. // World J. Gastroenterol. -2009. - V.l5, №3. - P. 334-338.
  • Vaezi M.F., Richter J.E. Duodenogastro-oesophageal reflux // Baillieres Best Pract Res Clin. Gastroenterol. – 2000. - Vol. 14, № 5. – P. 719 – 729.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(25), 2010 рік , 48-50 сторінки, код УДК 616.33 /.36