EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.І. Дєльцова, С.Б. Геращенко, Г.Б. Кулинич

  КОРЕКЦІЯ МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ ГЛУТАРГІНОМ ПРИ ПЕСТИЦИДНІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ 2,4-Д


  Про автора: О.І. Дєльцова, С.Б. Геращенко, Г.Б. Кулинич
  Рубрика ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ І ГЕПАТОЛОГІЯ
  Тип статті Научная статья
  Анотація При введенні пестициду 2,4-Д 22 щурам у печінці в динаміці розвиваються дистрофічні зміни гепатоцитів, зменшення активності сукцинатдегідрогенази і збільшення - кислої фосфатази. У крові зростають активність аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази, лужної фосфатази. Глутаргін позитивно впливає на гепатоцити, які були пошкоджені пестицидом 2,4-Д, при його внутрішньошлунковій (22 тварини, протягом 30 діб) і внутрішньоочеревинній (24 тварини, протягом 60 діб) корекції. Стан гепатоцитів стабілізується, активність сукцинатдегідрогенази зростає, активність кислої фосфатази зменшується, біохімічні показники крові поліпшуються.
  Ключові слова гепатоцити, гістохімія, біохімія, пестицид 2,4-Д, глутаргін.
  Список цитованої літератури
  • Соpper – specific chelators as synergists to herbicides: 1. Amphiphilik dithiocarbamates, synthesis, transport through lipid bilayers, and inhibition of Cu/Zn superoxide dismutase activity/ A.Warshavsky, I.Rogachev, Y.Patil [et al.] // Langmur, 2001. – Vol.17, №18. – Р.5621-5635.
  • Онищенко Г.Г. Гигиенические аспекты обеспечения экологической безопасности при обращении с пестицидами и агрохимикатами / Г.Г.Онищенко // Гигиена и санитария. – 2003. - №3. – С.3-5.
  • Комбинированное действие детергентов и приоритетных загрязнений на организм и качество окружающей среды / Н.Г.Проданчук, И.В.Мудрый, А.П.Кравчук [та ін.] // Гигиена и санитария. – 2004. - №2. – С.24-28.
  • Фролов М.В. Влияние экологически неблагоприятных загрязнений биосферы на клинико–иммунологические показатели у переболевших вирусными гепатитами, проживающих в промышленных зонах / М.В.Фролов, Т.Н.Богомолова // Экология промышленного региона Донбасса: Сб. науч. тр. – Луганск, 1993. – С.37-39.
  • Цвєткова А.Я. Вплив тіотриазоліну на показники вільнорадикального перекисного окислення ліпідів та активність антиоксидантних ферментів при хронічному надходженні амінної солі 2,4 – дихлорфеноксиоцтової кислоти / А.Я.Цвєткова // Ліки. – 2005. - №3-4. – С.104-108
  •  Гудима А.А. Порушення морфофункціонального стану печінки в умовах локальної кріодеструкції шкіри та його корекція / А.А.Гудима, О.Б.Сван, Т.В.Дацко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2007. - №2. – С.183–188.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(25), 2010 рік , 51-54 сторінки, код УДК 616.36 + 616.052 + 616.071 + 616-08 + 616-089.882