EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В.М. Ждан, І.П. Кайдашев, М.В. Ткаченко

  КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ГОМЕОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ У ПОЄДНАННІ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ І АТЕРОСКЛЕРОЗОМ


  Про автора: В.М. Ждан, І.П. Кайдашев, М.В. Ткаченко
  Рубрика ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ І ГЕПАТОЛОГІЯ
  Тип статті Научная статья
  Анотація В статті наведені результати вивчення впливу розувастатину на основні ланки патогенезу остеоартрозу у поєднанні із метаболічним синдромом і коронарним атеросклерозом. Доведений позитивний вплив комплексної терапії на показники ліпідного профілю (зниження концентрації холестерину, тригліцеридів, індексу атерогенності), зменшення товщини комплексу інтими-медіа, пригнічення активності ендогенного запалення, що сприяло покращенню клінічного перебігу захворювання.
  Ключові слова остеоартроз, метаболічний синдром, атеросклероз, розувастатин
  Список цитованої літератури
  • Васюк Ю.А.Плеотропные эффекты статинов — данные фундаментальных исследова­ний / Ю.А. Васюк, Е.С. Атрощенко, E.M. Ющук // Сердце – 2006. - №5. – С. 228-237.
  • Камышников В.С. Справочник по клинико – биохимическим исследованиям и лабораторной диагностике / В.С.Камышников. – М.:МЕДпресс – информ., 2004. – 920 с.
  • Климов А. Н. Липиды, липопротеиды и атеросклероз / А. Н.Климов, Н. Г. Никульчева. – СПб: Питер-Пресс, 1995. – 304 с.
  • Коваленко В.Н. Остеоартроз. Практическое руководство / В.Н. Коваленко, О.П. Борткевич. – К.: Морион, 2005. – 592с.
  • Системное воспаление как причина проатерогенных нарушений метаболизма липидов и липопротеинов крови / В.В. Братусь, А.П. Ларионов, И.В. Третяк [и др.] // Український кардіологічний журнал – 2006 - №3. – С.99 – 108.
  • Effects of Rosuvastatin on progression of carotid intima-media thickness in low-risk indi­viduals with subclinical atherosclerosis. The METEOR trial / J.R. Crvuse, J.S. Raichien, G.W. Evans [et al.] // JAMA. – 2007. – Vol. 297. – P. 1344-1353.
  • Jain M.K. Anti-inflammatory effects of statins: clinical evidence and basic mechanisms / M.K. Jain, P.M. Ridker // Nat. Rev. Drug Discov. – 2005. – Vol. 4(12). – P. 977–987.
  • Nakagami H. Anovel pleiotropic effect of statins: prevention of cardiac hypertrophy by cholesterol-independent mechanisms / H. Nakagami, K.S. Jensen, J.K. Liao // Ann. Med. – 200. – Vol. 35(6). – P. 398–403.
  • Obesity, inflammation, and the potential application of pharmaconutrition / M.C. Cave, R.Т. Hurt , Т.H. Prayer [et al.] // Nutr. Clin. Pract. – 2008. – Vol. 23 (1). – P. 16-34.
  • Stall G. Inflammation and atherosclerosis; novel insights intro plaque formation and destabilization / G. Stall, L. Benszus // Stroke. – 2006. – Vol. 37. – P. 1923-1932.
  • Zimmei P. New IDF worldwide definition of the metabolic syndrome: the rationale and the results / P. Zimmei, G. Alberti, J.A. Shaw // Diabetes Voice. – 2005. – Vol. 50. – P. 31-33.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(25), 2010 рік , 67-69 сторінки, код УДК 616.72-002-008.9:616