EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Г.Л. Пустовойт, Ю.А. Кострікова, Т.І. Ярмола, І.В. Циганенко, Л.К. Овчаренко

  РОЛЬ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ТРАНСЛОКАЦІЇ У ПАТОГЕНЕЗІ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ


  Про автора: Г.Л. Пустовойт, Ю.А. Кострікова, Т.І. Ярмола, І.В. Циганенко, Л.К. Овчаренко
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Проведене бактеріологічне дослідження аутопсійного матеріалу, взятого у 10 осіб молодого і зрілого віку (середній вік 36,3±3,3 років), 10 осіб середнього віку (середній вік 52,3±1,8 років) та 10 осіб похилого і старечого віку (середній вік 69,4±3,7 років), які за життя не мали нефрологічної патології. За результатами дослідження, бактеріальна мікрофлора, котра може виступати у ролі уропатогенів, із нирки виділена у 20 об’єктів дослідження (66,7%), із тонкої кишки – у 16 об’єктів дослідження (53,3%) та із товстої кишки - у 16 об’єктів дослідження (53,3%). Із них, у 9 випадках (45,0%) із нирки та кишечника виділена ідентична мікрофлора. Виділення бактеріальної мікрофлори із ниркової тканини людей, які за життя не мали будь-яких даних за захворювання нирок, дає підставу припустити існування бактеріальної транслокації із кишечника як фізиологічного явища, що спостерігається впродовж усього життя.
  Ключові слова бактеріальна транслокація із кишечника, хронічний пієлонефрит, патогенез
  Список цитованої літератури
  • Айвазян А.В. Острые заболевания почек и мочевыводящих путей / А.В. Айвазян, А.М. Войно-Ясенецкий. - М.: Наука, 1999.- 264 с.
  • Бессимптомная бактериурия как проявление симптома активации и персистенции эндогенной микрофлоры в динамике адаптации человека к стрессу / Б.А. Бердичевский, В.Е. Цветцих, Г.Я. Лернер [и др.] // Урол. и нефрол. – 2003. - №2. – С.12-16.
  • Биоценоз кишечник и коррекция его нарушений / Н.В. Харченко, С.В. Бойко, Д.В. Токарь [та ін.] // Новости медицины и фармации: Гастроентерология.-2005.- №20-22 (180-182).- С.5.
  • Використання Aerococcus viridans для профілактики хірургічних та урологічних ускладнень, обумовлених мікробною транслокацією / О.Б. Кутовий, С.А. Риженко, Р.М. Молчанов [та ін.] //Урологія.- 2003.- Т.7, №1(24). С.23-25.
  • Гриценко В.А. Патогенетическое обоснование клинико-микробиологической классификации бактериурии / В.А. Гриценко, А.А. Вялкова, О.В. Бухарин // Рос. вестн. перинатол. и педиатр.- 1999.- Т.2, №5.- С.54-59.
  • Капшитар Ю.Г. Роль бактериальной транслокации в патогенезе острого пиелонефрита / Ю.Г. Капшитар, И.И. Сидоренко, И.Н. Звягольская // Актуал. пробл. сучасн. мед.: Вісн. Укр. мед. стомат. акад. Т.5, вип. 2(10).- 2005.- С.15-18.
  • Митрохин С.Д. Факторы персистенции условно-патогенных микроорганизмов при дисбактериозе желудочно-кишечного тракта / С.Д. Митрохин, В.Н. Минаев, Н.А. Зайцева // Микробиология, эпидемиология и иммунология.- №7.– 1997.– С.87-89.
  • Пытель Ю.А. Терапия хронического необструктивного пиелонефрита / Ю.А. Пытель, И.И. Золотарев // Урол. и нефрол. – 1999. - №1. – С.20-22.
  • Роль транслокации бактерий в патогенезе хирургической инфекции / В.И. Никитенко, В.В. Захаров, А.В. Бородин [и др.] //Хирургия.- 2001.- №4.- С.63-66.
  • Сенцова Т.Б. Иммунобиологические критерии хронизации пиелонефрита / Т.Б. Сенцова // Педиатрия.– 1999.- №2.– С.64-66.
  • Удовицький Ю.І. Уриногенні джерела інфікування нирок / Ю.І. Удовицький // Урологія.— 1999.—Т.2, №2.— С.27-34.
  • Урсова Н. Дисбактериозы у детей / Н. Урсова // Новости медицины и фармации: Педиатрия.-2004.- №6 (146).- С.13-15.
  • Ухаль М.І. Роль бактеріальної транслокації кишкової мікрофлори у розвитку гострого пієлонефриту в умовах первинного кишкового дисбактеріозу / М.І. Ухаль, Ф.І. Костєв, О.М. Ухаль // Урологія.-2000.- №3.- С.19-21.
  • Шабад А.Л. Особенности этиологии и патогенеза клинического течения и лечения разных форм острых инфекционных заболеваний почек / А.Л. Шабад, Ю.Ф. Шарапов, Г.С. Константинов //Урол. и нефрол.- 2000.- №6.- С.15-22.
  • Childs S.J. Bacteriuria and urinary infections in the elderly / S.J. Childs, R.J. Egan // Urol. Clin. N. Amer.- 1999.- Vol.23.- P.43-53.
  • Darouiche R.O. Recurrence of bacteriuria and progress to symptomatic urinary tract infections in spinal cord – injured patients / R.O. Darouiche, R. Cadle // J. Rehabil. Res. Develop.– 1999.– Vol.33.– P.264-269.
  • Goluszko P. Development of experimental model of chronic pyelonephritis with E.Colli 075: k5:H / P. Goluszko, S.L. Moseley, L.D. Truong // J. Clin. Invest.– 1997.– Vol. 99.- №7.– P.1662-1672.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(26), 2010 рік , 28-30 сторінки, код УДК 616. 61 – 002.3 – 092 : 616.98