EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.А.Ярошевський

  ДИНАМІКА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА ЦЕРВІ КАЛЬНІ РЕФЛЕКТОРНІ МІОТОНІЧНІ СИНДРОМИ ПІД ВПЛИВОМ КОМПЛЕКСНОЇ НЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ


  Про автора: О.А.Ярошевський
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація У статті наведені результати не медика-ментозного лікування 78 пацієнтів з рефлекторними міотонічними синдромами з аналізом динаміки больового синдрому та психофізіологічного статусу. Дослідження показали ефективність немедикамен-тозного лікування та необхідність комплексного підходу до терапії даної категорії пацієнтів із використанням методів біомеханічної корекції хребта, мануальної терапії та акупунктури, що дає більш виразний клінічний ефект.
  Ключові слова церві кальні рефлекторні міотонічні синдроми, вегетативна дисфункція, немедикаментозні методи терапії
  Список цитованої літератури
  • Вейн А.М. Болезненный мышечный спазм: алгоритм диагностики и терапии / А. М. Вейн, О. В. Воробьева // Русский медицинский журнал. – 2003. – Т.11. - №8. – С. 438-440.
  • Вейн А.М. Болевые синдромы в неврологической практике / Под ред. А.М.Вейна. – М.:МЕДпресс-информ, 2001. – 368 с.
  • Данилов А.Б. Боль и обезболивание / А. Б. Данилов, А.М. Вейн // – М.: Медицина, 1997. – С. 27-45.
  • Жданова М.П. Стан неврологічної служби в Україні в 2006 році та перспективи розвитку / М.П.Жданова, М.В.Голубчиков, Т.С.Міщенко// - Х., 2007.- 24 с.
  • Карлов А. В., Мышечно-скелетная боль // А.В. Карлов, В.А. Карлов / Неврол. журн.— 1999.— №2.—С.59-60.
  •  Левит К. Мануальная медицина / Левит К., Захсе Й., Янда В.: пер. с нем. - М.: Медицина (1993).
  • Мачерет Е.Л. Руководство по рефлексотерапии / Е. Л. Мачерет, И. З. Самосюк, В. П. Лысенюк // - Киев:Здоровье, 1987.- 480с.
  • Хабиров Ф.А. Клиническая неврология позвоночника / Ф. А. Хабиров// - Казань, 2003.- 472 с.
  • Фергюсон Л.У. Лечение миофасциальной боли. Клиническое руководство/ Фергюсон Л.У.: пер. с англ.; Под общ.ред.М.Б.Цыкунова, М.А.Еремушкина.- М.:МЕДпресс-информ, 2008.-544 с.
  • Ярошевский А.А. Интенсивность болевых ощущений и личностная тревожность у пациентов с цервикогенной цефалгией мышечного напряжения / А. А. Ярошевский // Медицинская психология. - 2008.- №4.- С. 89-92.
  • Ярошевский А.А. Особенности  функционирования вегетативной нервной системы и состояние церебральной нейродинамики при рефлекторных мышечно-тонических синдромах / А. А. Ярошевский  // Клінічна та експериментальна медицина.- 2010.- №1.- С.43-47
  • Нaldeman S. Modern Development in the Principles and Practice of Chiropractic / Нaldeman S // Appleton-Century-Crofts:  NewYork, 1980. – 94 s.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(26), 2010 рік , 47-50 сторінки, код УДК 616.12