EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Ю.Б. Пастернак

  ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ТРАВМИ М’ЯКИХ ТКАНИН НА РІВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЦИРКУЛЮЮЧИХ ІМУННИХ КОМПЛЕКСІВ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ 2% ЗАСОБОМ „КРОТОЗИН”


  Про автора: Ю.Б. Пастернак
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Результати проведеного дослідження вказують на те, що застосування 2% засобу „Кротозин” при лікуванні опікових ран м’яких тканин, за рахунок виражених антисептичних, сорбційних та антиоксидантних властивостей, має позитивний корегуючий вплив на зміни показників концентрації ЦІК в крові експериментальних тварин в динаміці розвитку запалення в зоні опікової рани, що призводить до більш швидшого відновлення функціонального стану імунної системи.
  Ключові слова опікова рана, запалення, циркулюючі імунні комплекси.
  Список цитованої літератури
  • Венцлюс И.В. Экспериментальное испытание нового препарата «Целлоцина» для лечения термических ожогов / И.В. Венцлюс, Л.И. Слуцкий, Л.Э. Домбровская // Система реабилитации детей с поражением опорно-двигательного аппарата: Сб. науч. работ под ред. В.Л.Андриянова. – Л.,1989. – С.152-155.
  • Дослідження імунотоксичної дії потенційно небезпечних хімічних речовин при їх гігієнічній регламентації: метод. Рекомендації / укл.: М.Г.Проданчук, П.Г.Жмінько, Д.В.Зінченко та ін.. – Київ, 2003. – 28 с.
  • Долгушин И.И. Иммунология травмы / И.И. Долгушин, Л.Я. Эберт,  Р.И. Лифишиц  – Свердловск: Урал. ун-т., 1989. – 188 с.
  • Козинець Г.П. Ожоговая болезнь: современные методы лечения / Г.П. Козинець, О.М. Коваленко, М.Ю. Повстяний  // Журнал практичного лікаря. – 2004. - № 1.- С. 19-23.
  • Комбустиология / Э.Я. Фисталь, Г.П. Козинец, Г.Е. Самойленко [и др.].Донецк.2006.–236с.
  • Кузин М.И. Синдром системного ответа на воспаление / М.И. Кузин // Хирургия. – 2000. -№ 2.- С.54-60.
  • Кузин М.И. Раны и раневая инфекция: Монография / М.И.Кузин, Б.М.Костюченок- М.:Медицина,1990.-592 с.
  • Ожоговая интоксикация / Г.П. Козинец, С.В. Слесаренко, А.П. Радзиховский и др. – К.: Феникс, 2004. – 272 с.
  • Осадчая О.И. Роль эндогенной интоксикации в нарушении неспецифической резистентности и иммунной реактивности у больных с тяжелой ожоговой травмой / О.И. Осадчая, Г.П. Козинец, В.В. Щепетов  // Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2004. Т. 5, № 3. – С. 479-483.
  • Осадчая О.И. Клинико-иммунологические нарушения и возможности их коррекции при использовании плазмафереза при лечении больных с послеожоговыми рубцовыми деформациями / О.И. Осадчая, А.А. Жернов, Б.С. Шейман // Вестник неотложной и восстановительной медицины.- 2003. – Т.4, № 4.- С.607-610.
  • Патент на корисну модель № 33287 Україна, МПК А61Р 31/00, А61К 31/34. Регенеруючий,протимікробний, знеболюючий засіб „Кротозин” для терапії інфікованих ран, опіків, гнійно-запальних захворювань шкіри/ Пас­тер­нак Ю.Б., Огоновський Р.З., Регеда М.С [та інш.] заявники і патенто­влас­ники. – № u200803075; заявл. 11.03.2008; опубл. 10.06.2008,
  • Бюл.№11.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(26), 2010 рік , 75-77 сторінки, код УДК 616.5-001.17-092: (615.28+615.274).