EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  С.А. Шнайдер, В.О. Ульянов

  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПАРОДОНТИТУ У ЩУРІВ З РІЗНОЮ АКТИВНІСТЮ N-АЦЕТИЛТРАНСФЕРАЗИ


  Про автора: С.А. Шнайдер, В.О. Ульянов
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація У щурів з швидким типом ацетилування перебіг пародонтиту супроводжується більш виразними дистрофічно-запальними порушеннями тканин пародонту, що виявляється більшими ступенем відносного оголення молярів та темпами зростання динамічної рухливості зубів. У тварин з високою активністю N-ацетилтрансферази при відтворенні пародонтиту посилюється розпад і біосинтезу колагену, що спричиняє порушення будови та архітектоніки колагенових волокон сполучної тканини слизової оболонки ясен та періодонту, що є причиною змін клінічного перебігу пародонтиту. "Швидкий тип ацетилування" може бути маркером спадкової схильності до хронічного генералізованого пародонтиту.
  Ключові слова хронічний пародонтит, N-ацетилтрансфераза.
  Список цитованої літератури
  • Биохимические методы анализа показателей обмена биополимеров соединительной ткани / Шараев П.Н., Пишков В.Н., Зубарев О.Н. [и др.] – Ижевск: Ижевский государственный медицинский институт, 1990. – 14 с.
  • Воробьев А.А. Хирургическая анатомия оперированного живота и лапароскопическая хирургия спаек / А.А. Воробьев, А.Г. Бебуришвили. − Волгоград: ГУ "Издатель", 2001. − 240 с. 
  • Воскресенский О.Н. Доклиническое изучение средств профилактики и леченимя пародонтита (пародонтопротекторов). Методические рекомендации / О.Н. Воскресенский. − К.: Авиценна, 2002. − 16 с.
  • Воскресенский О.Н. Некоторые достижения молекулярной биологии ХХІ века и их значение для фундаментальной стоматологии / О.Н. Воскресенский, А.П. Левицкий, Е.Б. Воскресенская // Вісник стоматології. − 2007. − № 6. − С. 2-5.
  • Дмитриева Л.А. Пародонтит / Под.ред. Л.А. Дмитриевой. − М.: МЕДпресс-информ, 2007. – 504 с.
  • Кукурудз Н.І. Корекція порушень функціонального стану геному в хворих на генералізований пародонтит загостреного перебігу  з включенням у комплексну терапію ліпофлавону /  Н.І. Кукурудз, В.І. Герелюк, О.С. Ястребова // Вісник стоматології. − 2008. − № 4. − С. 18-19.
  • Микроскопическая техника / под ред. Д.С. Саркисова, Ю.Л. Перова. – М.: Медицина, 1996. – 544 с.
  • Мультифакторіальні хвороби: спадкова схильність та вплив чинників оточуючого середовища як основа підвищення рівня ендокринних захворювань та сфера профілактичних заходів / О.І. Тимченко, О.В. Горіна, М.М. Гвоздяк [та ін.] // Хірургія України. – 2004. – № 3. – С. 119–122.
  • Определение фенотипа N-ацетилтрансферазной активности / Л.Н. Буловская, Г.Н. Борисенко, О.А. Дробаченко [и др.] // Лабораторное дело. – 1990. – № 10. – С. 28–30.
  • Перспективи клініко-генетичних досліджень універсальних патогенетичних механізмів маніфестації екологічно детермінованих захворювань в регіонах з різним характером забруднення / О.З. Гнатейко, Р.В. Казакова, М.А. Лучинський  [та ін.] // Вісник стоматології. − 2007. − № 1. − С. 57-59.
  • Ремиш В.В. Повреждение основных компонентов стромальных биоструктур организма и его фармакологическая коррекция: дис. … доктора фарм. наук: 15.00.01 / Владимир Васильевич Ремиш. – Кишинев, 2005. − 225 с.
  • Рестрикционный анализ гена N-ацетилтрансферазы (NАТ2) у европеоидов западной Сибири / М.В. Никишина, С.И. Макарова, А.Г. Акишев [и др.] // Генетика. − 2004. − № 11. − С. 1557-1561.
  • Gera I. Genetic background of periodontitis. Part I. Basic principles and inherited syndromes. Literature review / I. Gera, M. Vári // Fogorv Sz. −  2009. − № 3. − Р. 87-95.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(26), 2010 рік , 101-103 сторінки, код УДК 612.014.4