EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  С.М. Шамало, Ю.Б. Чайковський, В.І. Шпонька

  РЕГЕНЕРАЦІЯ ПЕРИФЕРІЙНОГО НЕРВА ЩУРІВ ЗА УМОВ КОРОТКОТРИВАЛОГО МІКРОМЕРКУРІАЛІЗМУ ТА ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ТІОТРИАЗОЛІНОМ


  Про автора: С.М. Шамало, Ю.Б. Чайковський, В.І. Шпонька
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація На білих щурах відтворили експериментальну модель травми сідничного нерва за умов мікромеркуріалізму. У післяопераційному періоді щурам першої групи фармакотерапію не проводили, в другій групі тваринам внутрішньоочеревинно вводили щоденно, протягом 2 тижнів, розчин тіотриазоліну. Досліджували морфологічну організацію та морфометричну характеристику регенераційної невроми та прилеглих відрізків (проксимального і дистального) сідничного нерва через 3, 6 та 12 тижнів після пошкодження. Проведене дослідження свідчить, що у групи тварин, яким проводили фармакологічну корекцію тіотриазоліном, активується процес регенерації нерва за умов його пошкодження.
  Ключові слова мікромеркуріалізм, сідничній нерв, регенерація, тіотриазолін.
  Список цитованої літератури
  • Андрейчин М.А., Трахтенберг І.М. До досвіду диференційної діагностики деяких отруєнь і інфекцій // Современные проблемы токсикологии. 3/2008.
  • Власик Л.І. Особливості нефротоксичної дії малих доз промислових отрут залежно від віку: Автореф. дис. …д-ра мед.наук: 14.03.06 /Ін-т фармакол.і токсикол. – Київ, 2001. – 32с.
  • Коломийцев А.К., Чайковский Ю.Б., Терещенко Т.Л. Быстрый метод импрегнации азотнокислым серебром элементов периферической нервной системы, пригодный для целлоидиновых и парафиновых срезов // Архив анат., гистол. и эмбриол.- 1981.- №8.- С.93-96.
  • Трахтенберг И.М. Тяжелые металлы как химические загрязнители производственной и окружающей среды (эколого-гигиенические аспекты) // Довкілля та здоров`я. -1997.-№2. – С.48-51.
  • Pinealtctomy exaggerates and melatonin treatment suppresses neuroma forma tion of, transected sciatic nerve in rats: gross morphological, histological and stereological analysis / M. Tyrgut, Y. Uyanikgil, M. Baka et al. // J. Pineal. Res. – 2005. – vol. 38,  № 4. – P. 284-291.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(26), 2010 рік , 116-119 сторінки, код УДК 616.833-003.93:615