EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В.М. Гладка, Н.В. Литвиненко, О.В. Власова

  ДИНАМІКА КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ФОНІ ЛІКУВАННЯ АЦИКЛІЧНИМИ НУКЛЕОЗИДАМИ ХВОРИХ НА ЕНЦЕФАЛІТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З АКТИВАЦІЄЮ ВІРУСІВ ГЕРПЕТИЧНОЇ ГРУПИ


  Про автора: В.М. Гладка, Н.В. Литвиненко, О.В. Власова
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Вивчено стан клінічних, гемостазіологічних показників у 80 пацієнтів з енцефалітами, пов’язаними з активацією герпетичної інфекції. Проведений аналіз етіотропного лікування ациклічними нуклеозидами на перебіг та показники системи гемостазу в кожній групі пацієнтів в залежності від типу вірусу: вірус простого герпесу 1 чи 2 типу, цитомегаловірус, вірус Епштейна-Барр. Доведено позитивний вплив ациклічних нуклеозидів на стан системи гемостазу та клінічний перебіг енцефалітів, пов’язаних з активацією герпетичної інфекції.
  Ключові слова : енцефаліт, вірус герпеса, ацикловір.
  Список цитованої літератури 1. Барштейн Ю. А. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови и его патогенетическое значение при менингоэнцефалитах / Ю. А. Барштейн, В. В. Кононенко, О. А. Ярош // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 1989. – Т. 89, № 2. – С. 21-26. 2. Деконенко Е. П. Герпетический энцефалит / Е. П. Деконенко // Неврологический журнал.– 2005.– №3.– С.4-9. 3. Деконенко Е. П. Характер нейропсихологических изменений при герпетическом энцефалите / Е. П. Деконенко, Ю. Ю. Рудометова, Ю. П. Рудометов [и др.] // Неврологический журнал. – 2007. - № 5. – С. 15-21. 4. Зозуля І. С. Інсультоподібний перебіг запальних процесів головного мозку та його оболонок / І. С. Зозуля, С. О. Карета. - Ніжин: Аспект - Поліграф, 2010. - 84 с. 5. Кононенко В. В. Етіологічна діагностика та класифікація герпесвірусних уражень центральної нервової системи / В. В. Кононенко // Інфекційні хвороби. – 2004. - № 3. – С. 24-29. 6. Руденко А. О. Цитомегаловірусна інфекція : теорія та практика / А. О. Руденко, Т. Г. Берестова // Інфекційні хвороби. – 2002. - № 4. – С. 61-67. 7. Руденко А. А. Герпесвирусные поражения нервной системы / А. А. Руденко, Л. В. Муравская // Доктор. – 2006. - № 5. – С. 60-62. 8. Ярош О.О. Деякі актуальні проблеми нейроінфекцій / О.О.Ярош // Інфекційні хвороби.– 2003.- № 1.– С.32-36. 9. Najioullah F. Diagnosis and surveillance of herpes simplex virus infection of the central nervous system / F. Najioullah, S. Bosshard, D. Thonvenot [et al.] // J. Med. Virol. - 2000. - V.61, №4. - P. 468 - 473.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(27), 2010 рік , 25-27 сторінки, код УДК [616.831-002:616