EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Н.В. Кузьмінова

  ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА КЛІНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМБІНОВАНОЇ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ


  Про автора: Н.В. Кузьмінова
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Комбінована терапія саме інгібітору ангіотензинперетворюючого ферменту та блокатору рецепторів ангіотензину з діуретичними засобами добре сприймається хворими та призводить до нормалізації артеріального тиску протягом доби, покращує нейрогуморальну регуляцію серцево-судинної діяльності та сприяє нормалізації більшості біохімічних чинників, що мають безпосередній вплив на процеси ремоделювання міокарда і визначають загальний кардіо-васкулярний ризик. Підтвердженням цьому є покращення структурно-функціональних параметрів серця під впливом проведеного лікування.
  Ключові слова : гіпертонічна хвороба, добовий моніторинг артеріального тиску, структурно-функціональні показники міокарда, ліпідний спектр крові, фактор Віллербанда, мікроальбумінурія, ендотелін-1, еналапріл, лозартан, гідрохлортіазид.
  Список цитованої літератури 1. Бабак О.Я. Роль ренин-ангиотензиновой системы в ремоделировании сердца и сосудов / О.Я.Бабак, Н.А.Кравченко // Укр. терапевт. журнал. – 2005. – № 2. – C. 89-97. 2. Баркаган З.С. Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза / З.С. Баркаган, А.П. Момот. – Москва : Изд-во «Ньюдиамед», 2001. – 296 с. 3. Біловол О.М. Ендотелін-1, регуляція його секреції та фармакодинамічної активності в організмі людини / О.М. Біловол // Український радіологічний журнал. – 1999. – № 2. – С. 182-184. 4. Дзяк Г.В. Суточное мониторирование артериального давления / Г.В. Дзяк, Т.В. Колесник, Ю.Н. Погорецкий. – Днепропетровск, 2005. – 200 с. 5. Маколкин В.И. Включение тиазидного диуретика в комбинированную антигипертензивную терапию целесообразно / В.И. Маколкин // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2008. – № 8. – С. 80-84. 6. Малая Л.Т. Эндотелиальная дисфункция при патологии сердечно-сосудистой системы / Л.Т. Малая, А.Н. Корж, Л.Б. Балковая // Харьков: Торсинг, 2000. – 432 с. 7. Ратова Л.Г. Сравнительная оценка антигипертензивной эффективности лозартана и его фиксированной комбинации с гидрохлортиазидом при 24-недельной терапии у больных гипертонической болезнью / Л.Г. Ратова, С.Н. Толпыгина, И.Е. Чазова // Кардиология. – 2004. – Т. 6, № 1. – С. 36-41. 8. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О.Ю. Реброва. – Москва: МедиаСфера, 2006. – 312 с. 9. Рекомендації Української Асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії. Посібник до Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. 4-е видання, виправлене і доповнене. – Київ: ППВМБ, 2008. – 80 с. 10. Elliott W.J. Incident diabetes in clinical trials of antihypertensive drugs: a network meta-analysis / W.J. Elliott, P.M. Мeyer // Lancet. – 2007. – Vol. 369. – P. 201-207. 11. 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) / G. Mancia, G. De Backer, A. Dominiczak [et al.] // J. Hypertens. – 2007. – Vol. 26, № 6. – P.1105-1187.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(27), 2010 рік , 42-47 сторінки, код УДК 616.1: 616.45-001.1/3-08