EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Траверсе Г.М., Зюзіна Л.С., Дудченко Т.М.

  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ З БОКУ ШКТ В НЕОНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ У ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ


  Про автора: Траверсе Г.М., Зюзіна Л.С., Дудченко Т.М.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація У статті представлені результати спостереження за функціональним станом ШКТ у передчасно народжених дітей з масою тіла менше 2 кг в ранньому неонатальному періоді залежно від збагачення раціону харчування їх матерів препаратами йоду. Показано позитивний вплив прийому йодовмісних препаратів матерями-годувальницями на зниженні вегето-вісцеральних розладів і відновлення функцінальной здатності кишечника у їхніх дітей, що проявляється зниженням інтенсивності здуття кишечника у них.
  Ключові слова передчасно народжені діти, вегето-вісцеральні розлади, йодовмісні препарати
  Список цитованої літератури 1. Калугіна Л.В. Тиреоїдний статус вагітних жінок в залежності від терміну гестації / Л.В. Калугіна // 6-й Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених. Тернопіль: Укрмедкнига. – 2002. – С. 107. 2. Паньків В.І. Тиреоїдний статус у вагітних та дітей раннього віку за умов йодної недостатності / В.І. Паньків, Л.В. Попович // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні проблеми ендокринології”. – Харків. – 2002. – С. 55-57. 3. Щеплягина Л.А. Йодное обеспечение новорожденных в условиях природной зобной эндемии / Л.А. Шепелягина, Т.Е. Тарахушенко, И.Ю.Трифонова // Проблемы эндокринологии. – 2002. – Т. 48, № 6. – С. 10-13. 4. Клиническая эндокринология: руководство / под ред. Н.Т.Старковой. – З -е изд. – СПб.:Питер, 2002.– 576 с. 5. Баранов А.А. Пренатальная и постнатальная профилактика йодного дефицита у детей первого года жизни / А.А. Баранов, Л.А. Щеплягина, У.Хосталек и др. // Российский педиатрический журнал. – 2001. –№ 6 –С. 35-39. 6. Лесникова С.В. Функциональное состояние щитовидной железы у беременных женщин в условиях легкого йодного дефицита / С.В. Лесникова, В.В. Фадеев // Проблемы эндокринологии. – 2003. – №6. – С.23-28. 7. Ломага Ю.Ю. Йодне забезпечення і функціональний стан щитоподібної залози у вагітних із внутрішньо матковою загибеллю плода в анамнезі в умовах природного дефіциту йоду / Ю.Ю. Ломага, Я.Н. Лані // Здоровье женщины. – 2003. – №4. – С. 33-35. 8. Наказ МОЗ України: Про затвердження Протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні. – № 584. – від 29.08.2006 р. – 37 с. 9. Маврупало Т.К. Перинатальні ураження ЦНС у доношених новонароджених (варіанти перебігу при клінічних ознаках гіпоксично-ішемічного ушкодження: автореф. дис. на здобуття ступеня д-ра мед. наук: спец. 14.02.01/ Т.К. Маврупало. – Харків, 2005. – 36 с. 10. Дудников Э.В. Роль вегетативной нервной системы в патологии желудочно-кишечного тракта / Э.В. Дудников, С.Х. Домбаян // Южно- Российский медицинский журнал. – 2001. – №5 (6). – С. 32–36. 11. Копылова У.Б. Вегетативные дисфункции у грудных детей с гастроинтестинальными нарушениями на фоне перинатального поражения ЦНС / У.Б. Копылова // Педиатрия. – 2004. – №2. – С. 19–22.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(27), 2010 рік , 54-56 сторінки, код УДК [616-053.32:613