EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Фараджева Н.А.

  КОРЕКЦІЯ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ В ПРОЦЕСІ ГАЛОТЕРАПІЇ


  Про автора: Фараджева Н.А.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Мета роботи – визначення антидепресивного еффекту галотерапії (ГТ) при комплексному лікуванні бронхиальної астми. Було обстежено та проліковано 73 хворих з важкою персистуючою інфекційно-залежною бронхіальною астмою. В основній групі в комплексі з медикаментозною терапією (МТ) хворі отримували також ГТ. Контролем були хворі, які отримували тілько МТ. Результати дослідження показали, що у хворих, які отримували тільки МТ, до кінця її курсу (25-доба) лише в 42,2% випадків усунулись психоемоційні розлади, тоді як при комплексному лікуванні застосування ГТ в 90,9% випадків повністю коригувало ці параметри вже на 12-у добу лікування.
  Ключові слова бронхіальна астма, галотерапія, медикаментозна терапія.
  Список цитованої літератури 1. Горбенко П. П. Результаты применения галотерапии у больных астматическим бронхитом и бронхиальной астмой / П. П. Горбенко, А. В. Дубинская, Н. К. Степанова // Новые медицинские технологии в профилактике и лечении заболеваний органов дыхания. Л. : - 1990. - С. 17-24. 2. Горбенко П. П. Галотерапия в профилактике заболеваний органов дыхания / Горбенко П.П., Дубинская А.В., Оленин С.Г. // Метод. рекомендации. М. - 1992. - 60 с. 3.Горбенко П. П. Бронхиальная гиперреактивность ингаляциями гипо- и гиперосмолярных растворов и их коррекция галотерапией / П.П. Горбенко, И.В. Адамова, Т.М. Синицина // Терапевт. архив.-1996.- № 8.- с.49-52. 4. Захидова К. Х. Активность воспалительного процесса у больных инфекционно-аллергической бронхиальной астмой в процессе галотерапии / Захидова К. Х., Фараджева Н .А. // Матер. І съезда Фтизиатров и Пульмонологов Азербайджана, Баку.-27-28 окт. 1997.- с.67. 5. Страшнова О. В. Применение метода галотерапии в комплексном лечении больных бронхиальной астмой: Автореф. дис. канд. мед. наук.- 1991.- 26 с. 6. Фараджева Н. А. Функция внешнего дыхания у больных инфекционно-зависимой бронхиальной астмой в процессе галотерапии / Н. А. Фараджева, К. Х.Захидова //Азерб. Медицинский Журнал.- 1996.- № 12.- с. 93-95 7. Фараджева Н.А. Показатели иммунного статуса при галотерапии у больных бронхиальной астмой / Н. А. Фараджева, И. М. Ахундова // Матер. І съезда Фтизиатров и Пульмонологов Азербайджана.-Баку, 27-28 окт. 1997.- с.66. 8. Фараджева Н. А. Влияние галотерапии на иммунологическую реактивность организма при бронхиальной астме / Н. А. Фараджева // Учебно-методическое пособие, Баку.-1998 г. .- 19 с. 9. Фараджева Н. А. Галотерапия и лазеротерапия при хроническом бронхите / Н. А. Фараджева // Пробл. Туберкулеза. - 2001. - № 8. - с.39-41.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(27), 2010 рік , 57-59 сторінки, код УДК 616.23/.25, 616.8, 615.8