EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Філатова О.А., Чугунов В.В.

  ПСИХОТЕРАПІЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИХ КРИЗ У ХВОРИХ НА СУРДОМУТИЗМ


  Про автора: Філатова О.А., Чугунов В.В.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація В статті розглянуто проблему екзистенціальних криз у хворих на сурдомутизм, що виникають на тлі аудіального та когнітивного дефектів при неадаптивних спробах вирішити особистісно значущі проблеми. Описано клінічні прояви кризових станів. Запропоновано дієву систему психотерапії, яка має високий ступінь ефективності при лікуванні хворих з відсутністю слуху.
  Ключові слова сурдомутизм, екзистенціальна криза, мезосоціум, психотерапія.
  Список цитованої літератури 1. Паттакос А. Пленники собственных мыслей. Смысл жизни и работы по В. Франку / А. Паттакос – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009 – 208с. 2. Гозова А.П. Слуховой контроль речи у глухих детей / А.П. Гозова – СПб.: Речь, 2007 – 212с. 3. Выготский Л.С. Проблемы дефектологи / Л.С. Выготский – М.: Прогресс, 1996 – 312с. 4. Психотерапия: Учебник для врачей-интернов высших медицинских учебных заведений III – IV уровней аккредитации / Б.В.Михайлов, С.И.Табачников, И.С.Витенко, В.В. Чугунов – Х.: Око, 2002 – 768с. 5. Чугунов В.В. Клиника и дисциплинарная история психотерапии. − 2-ое изд., стереотип / В.В. Чугунов − Киев: Здоров’я; Харьков: Око − Наука, 2008. − 768 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(27), 2010 рік , 60-61 сторінки, код УДК 616.89-008.454:615