EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Г.І. Хребтій

  ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ У ПАЦІЄНТІВ З РІЗНОЮ МАСОЮ ТІЛА


  Про автора: Г.І. Хребтій
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Проведене дослідження аналізує динаміку показників структурного ре моделювання міокарда і ендотеліальної функції судин у осіб з гіпертонічною хворобою і різною масою тіла при 3- і 6-місячній антигіпертензивній (лізиноприл, амлодипін) і гіиполіпідемичній (аторвастатин) терапії. Результати дослідження демонструють, що найменша динаміка регресу маси міокарда лівого шлуночка та ендотелій залежній вазодилятяції виявляється у пацієнтів з дефіцитом маси тіла.
  Ключові слова гіпертонічна хвороба, дефіцит маси тіла, структурно - геометричне ремоделювання лівого шлуночка, ендотеліальна дисфункція.
  Список цитованої літератури 1. Комбинированная терапия артериальной гипертензии: оценка эффективности лечения и качества жизни / Беловал А.Н., Князькова И.И., Цыганков А.Н. [и др.] // Український медичний часопис. – 2009. – № 3 (71). – С. 35-41. 2. Опыт применения комбинированой антигипертензивной терапии у больных абдоминальным ожирением / Беляева О.Д., Баженова Е.А., Большанова О.О. [и др.] // Российский кардиологический журнал. – 2009. – № 4 (78). – С. 43-49. 3. Ковалева О.Н. Особенности антигипертензивной терапии у пациентов с ожирением / О.Н. Ковалева, С.А. Шаповалова, И.В. Шоп // Артериальная гипертензия. – 2008. – № 1. – С. 63-70. 4. New Strategies and Drugs in the Treatment of Hypertension: Monotherapy or Combination? / Destro M., Cagnoni F., D’Ospina A. [et al.] // Recent Pat. Cardiovasc. Drug Discov. – 2009. – № 24 (8). – Р. 512-514. 5. The endothelial cell in health and disease: its function, dysfunction, measurement and therapy / Schwartz B.G., Economides C., Mayeda G.S. [et al.] // J. Impot. Res. – 2009. – № 84 (7). – Р. 751-756.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(27), 2010 рік , 62-65 сторінки, код УДК :616