EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.І. Ромаданова

  ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРЕКЦІЇ КЛІТИННИХ МЕХАНІЗМІВ ПРОГРЕСУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК ПРИ ХРОНІЧНОМУ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТІ


  Про автора: О.І. Ромаданова
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація За результатами комплексного дослідження 111 хворих на різних стадіях хронічної хвороби нирок на тлі хронічного гломерулонефриту досліджено ефективність застосування розширеного терапевтичного комплексу до складу якого входили інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту, статини та кетоаналог незамінних амінокислот. Доведено, що ефект на 15,3% пов'язаний зі зменшенням рівня TNF-α, на 26,4% - зі зменшенням рівня МСР-1 та на 18,9% - за рахунок зменшення рівня TGF-β1. Окрім того, за рахунок корекції клітинних механізмів прогресування ХХН можливе досягнення гальмівного (для ХХН-І) та стабілізуючого (для ХХН-ІІ і ХХН-ІІІ) ефектів терапії.
  Ключові слова вторинні гломерулярні ураження, хронічна хвороба нирок, клітинно-молекулярні механізми, ефективність корекції.
  Список цитованої літератури 1. Демьянов А.В. Диагностическая ценность исследования уровней цитокинов в клинической практике / А.В.Демьянов, А.Ю. Котов, А.С. Симбирцев // Цитокины и воспаление, 2003. – Т.2.- №3. – С. 20-35. 2. Ильина Н.И. Воспаление и иммунитет в общеклинической практике. Общая концепция / Н.И. Ильина, Г.О. Гудима // Цитокины и воспаление, 2005.- Т.4, №3.- С. 42-44. 3. Колесник М.О. Механізми самозахисту ниркового клубочка та їх модуляції при гломерулонефриті / М.О. Колесник, І.І. Лапчинська // Врачебное дело. –2001. – №3. – С. 16–21. 4. Колесник Н.А. Теория и практика доказательной медицины. – К.: Здоров’я, 2006.- С.134. 5. Лапач С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием EXCEL.-К.: Моріон, 2001.- 408 с. 6. Мухин Н.А. Тубулоинтерстициальный нефрит и артериальная гипертония / Н.А. Мухин // Нефрология. – 2000. – т.4, №1. – С. 109–111. 7. Нефрология: Руководство для врачей /Под ред. И.Е.Тареевой.-[2-е изд.,перераб.и доп.].–М.:Медицина,2000.-С.92 8. Никула Т.Д. Хронічна ниркова недостатність /Тарас Денисович Никула.-К.: Задруга, 2001.-516 с. 9. Основи нефрологии / За ред. проф. М.О.Колесника. – Київ, 2008. – 399 с. 10. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных.- М.: МедиаСфера, 2003. - 312 с. 11. Семидоцька Ж.Д. Клініко-патогенетичні взаємозв’язки між цитокіновим профілем та чинниками прогресування хронічної хвороби нирок при цукровому діабеті / Ж.Д. Семидоцька, О.І. Ромаданова // Імунологія та алергологія, 2009.-№2-3.-С.192-193. 12. Семидоцька Ж.Д. Про чинники прогресування хронічної ниркової недостатності / Ж.Д. Семидоцька, Т.С. Оспанова, О.С. Більченко // Укр. журнал нефрології та діалізу. – 2005. - № 3 (6). – С. 57-60.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(27), 2010 рік , 81-86 сторінки, код УДК 616-006.312-036.12:611