EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Л.М. Бабій

  СУДОВО-МЕДИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНІ ПОСТРІЛУ ІЗ ГАЗОБАЛОННОЇ ЗБРОЇ


  Про автора: Л.М. Бабій
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація На фізичних моделях досліджено особливості формування глибини ранового каналу залежно від форми кулі, режиму експлуатації газобалонної зброї та типу перешкод на траєкторії польоту кулі. Отримані стандартизовані показники проникності тканинних предметів-носіїв для кулі конічної форми, що випущена із пневматичного газобалонного пістолета. Виявлені кількісні закономірності щодо формування глибини ранового каналу залежно від типу тканин одягу, що дозволяє підвищити точність судово-медичного висновку стосовно визначення відстані пострілу.
  Ключові слова пневматична газобалонна зброя, форма кулі, рановий канал, відстань пострілу.
  Список цитованої літератури 1.Бабій Л.М. Діагностична тактика оцінки пошкоджень, що заподіяні пострілами з пневматичного газобалонного пістолета з коротким стволом та у вигляді гвинтівки / Л.М. Бабій // Український судово-медичний вісник, 2009.-№1 (22).-С.21-24. 2.Бабій Л.М. Перспективи використання газобалонного пневматичного пістолету МР651К для експериментального дослідження пошкоджень різних об’єктів / Л.М. Бабій, П.А. Каплуновський, І.М. Козаченко // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції судових медиків і криміналістів, присвяченої 60 річчю Харківського товариства судових медиків і криміналістів ім. проф. М.М.Бокаріуса: Бокаріусовські читання (28-29 листопада 2008 р.).-Харків, 2008.-С.105-106. 3.Козаченко І.M. Класифікація сучасної пневматичної зброї // Теорія та практика судової експертизи і криміналісти¬ки: Збірник наукових праць / Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса; Національна юридична академія ім. Я.Мудрого; Ред. кол.: M,Л. Цимбал, В.Ю. Шепітько, Л.M. Головчснко та ін. -Xарків: Право, 2008. - Вип. 8. - С. 219-224. 4.Козаченко І.М. Судово-медична діагностика ушкоджень із пневматичної зброї на сучасному етапі / I.M. Козаченко // Український судово-медичний вісник. - 2008. - № 1.-С. 23-27 5.Криминалистическое исследование пневматического оружия. Справочно - методическое пособие для экспертов-криминалистов, сотрудников уголовного розыска и следователей / Портнов М.Э., Устинов А.И., Филиппов В.В/ Под. ред. А.И. Устинова. - М.: Изд. ВНИИ МВД СССР, 1971. - 120 с. 6.Лищук В.А. Информатизация клинической медицине / В.А. Лищук / Клиническая информатика и телемедицина. - 2004. - №1. - С.7-13. 7.Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Заг. ред. Москаленко В.М., Вороненко Ю.В. / Підручник.-Тернопіль, 2002. – С.50-75. 8.Хижняк B.B. Судово-медична оцінка пошкоджень, що заподіяні пострілами з пневматичної гвинтівки ІЖ-38. -Автореферат дисс...к.мед.н.: 14.01.25: НМАПО ім. П.Л.Шупика - Київ, 2008.- 16 с. 9.Poque J.Y. Overcaming the limitation of currents meta-analysis of randomized controlled trials // Lancet. - 1998. - Vol.351, N7240. - P.971-975.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(27), 2010 рік , 89-92 сторінки, код УДК 817.51/58- 001.45