RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Л.В. Васько, Л.І, Кіптенко, Г.Ю. Будко, Н.О. Васько

  ЯКІСНИЙ ТА КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ ПОСТРАДІАЦІЙНИХ МОРФОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ НОВОУТВОРЕНИХ МІЄЛІНОВИХ ВОЛОКОН ТРАВМОВАНОГО СІДНИЧОГО НЕРВА


  Про автора: Л.В. Васько, Л.І, Кіптенко, Г.Ю. Будко, Н.О. Васько
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Іонізуюча радіація викликає структурні зміни новоутворених мієлінових волокон, які характеризуються різним ступенем важкості і поліморфізмом. Опромінення викликає достовірні зміни у кількісному складі лише малих та середніх за площею новоутворених мієлінових волокнах, відновлення цих показників не спостерігається у віддалений термін після дії радіації. Опромінення викликає достовірне зменшення товщини мієлінового шару регенеруючих нервових волокон, але ці показники не залежать від їх площі .
  Ключові слова радіація, регенерація, мієлінові нервові волокна.
  Список цитованої літератури 1.Васько Л.В. Ультраструктурные изменения в регенерирующем облученном нерве / Л.В.Васько: матеріали 2-го зїзду радіобіологів України (Київ,2005р.)– С.23. 2.Периферійний нерв (нейро – судинно - десмальні взаємовідношення в нормі та при патології) / С.Б. Геращенко , О.І. Дєльцова , А.К. Коломійцев , Ю.Б.Чайковський .-Тернопіль «Укрмедкнига», 2005.– С.341. 3. Морфологічна характеристика регенераційної невроми периферійного нерва за умов його пошкодження та застосування омега-3-полі ненасичених жирних кислот / А.В. Корсак , Ю.Б.Чайковський , О.М.Грабовий, Т.Р.Скибінська // Морфологія.-2007.– т.1. -№3. 4. Лобут О.А. Репаративная регенерация нервных волокон после симпатектомии, экспериментальное исследование / Н.П.Макарова , С.Ю.Медведева // Ангиология и сосудистая хирургия.-2005.– Т.11.– №1. 5. Шудло Н.А. Анализ миелоархитектонки регенерирующего периферического нерва экспериментальных животных в отдаленные сроки после микрохирургического шва и электростимуляции / Н.А.Шудло // Анналы хирургии.– 2006.– №3.– С.58-61. 6. Стадійність розвитку валерівської дегенерації під впливом різних факторів / О.М.Юрах , В.А. Левицький , Г.Ю. Юрах , Л.А. Шутка : матеріали науково-практичних конференцій [«Актуальні проблеми функціональної морфології та інтегративної антропології», присвячена 30-річчю науково-дослідної лабораторії функціональної морфології та генетики розвитку та «Прикладні аспекти морфології», присвячена памяті професорів-морфологів Терентьєва Г.В., Роменського О.Ю., Когана Б.Й.] (Вінниця, 20-21 травня 2009р.) // Вінницький національний медичний університет ім.. М.І.Пирогова, 2009.– С. 327-329.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(27), 2010 рік , 101-103 сторінки, код УДК 616.833.5 – 001.32 – 001.28 -003.93