EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В.Ю. Євсюкова, І.Д. Андреєва, В.В. Казмірчук, В.І. Юхименко

  ВИВЧЕННЯ ТОКСИЧНИХ ЕФЕКТІВ ПОХІДНИХ 2Н-ПІРАНО[2,3-с]ПІРИДИНІВ


  Про автора: В.Ю. Євсюкова, І.Д. Андреєва, В.В. Казмірчук, В.І. Юхименко
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація В експериментах на лабораторних мишах досліджено токсичні ефекти похідних 2Н-пірано[2,3-с]піридинів. Встановлено належність новосинтезованих сполук до ІV класу токсичності – малотоксичні речовини. Доведено перспективність подальших токсикофармакологічних досліджень похідних 2Н-пірано[2,3-с]піридинів з метою створення на їх основі протимікробних лікарських засобів.
  Ключові слова похідні 2Н-пірано[2,3-с]піридинів, токсичність.
  Список цитованої літератури 1. Безопасность лекарств: Руководство по фармаконадзору/ под ред.. А.П. Вікторова, В.И. Мальцева, Ю.Б. Білоусова. – К. Морион, 2007. – 240 с. 2. Березняков И.Г. Инфекции и антибиотики / И.Г. Березняков. – Х.: Константа, 2004. – 448 с. 3. Вікторов А.П. Актуальные вопросы безопасности медикаментозной терапии остеоартроза пациентов пожилого и старческого возраста / А.П. Вікторов // Новости медицины и фармации. – 2010. - № 5(311). – С. 3- 4. 4. Вікторов О.П. Антибіотики: проблеми безпеки під час медичного застосування / О.П. Вікторов // Здоров’я України. – 2008. - № 21. – С.42. 5. Експериментальне вивчення токсичної дії потенційних лікарських засобів / В.М. Коваленко, О.В. Стефанов, Ю.М. Максимов, І.М. Трахтенберг // Доклінічні дослідження лікарських засобів (методичні рекомендації) / ред.: О.В. Стефанов. – К., Видавничій дім «Авіцена», 2001. – С. 74 – 97. 6. Зборовский А.Б. Неблагоприятные побочные эффекты лекарственных средств / А.Б. Зборовский, И.Н. Тюренков, Ю.Б. Белоусов. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. – 656 с. 7. Избранные методы синтеза и модификации гетероциклов : у 2 т. Т. 2 / Ред. В.Г Карцева. – М.: IBS PRESS, 2003. – С. 159 – 192. 8. Методические указания по изучению общетоксического действия фармакологических средств / Е.В. Арзамасцев, Т.А. Гуськова, И.В. Березовская и др. // Руководство по експериментальному (доклиническому) изучению нових фармакологических веществ – М., 2000. – С.18 -26 9. Про затвердження порядку проведення доклінічного вивчення лікарських засобів та експертизи матеріалів доклінічного вивчення лікарських засобів: наказ МОЗ України від 14.12.2009 № 944 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0053-10/ 10. Раевский, А.О. Моделирование связи «структура-активность» III. Системный физико-химический подход к конструированию биологически активных веществ / А.О. Раевский // Хим.-фарм. журнал. – 1990. - № 1. – С. 43 – 46. 11. Фармацевтический сектор: фармаконадзор за лекарственными препаратами для человека / ред.. А.В. Стефанова и др.. – к.: Морион, 2003. – 216 с. 12. Bush, K. Antibacterial drug discovery / K. Bush // Clin. microbiоl. infect. – 2004. – Vol. 10 – Suppl. 4. - P. 10 - 17. 13. Evsukova V.Y. Antimicrobial activity of synthetic derivates of condensed heterocyclic compounds with pyridine fragment / V.Y. Evsukova, I.D. Andreieva, V.V. Kazmirchuk [et al.] // Annals of Mechnikov Institute.– 2009.- N 1.– P. 14 – 16. 14. Towner K.J. The problem of resistance. In: Greenwood D., editor. Antimicrobial chemotherapy. 4th ed. — Oxford, New York: Oxford University Press, 2001. — P. 137–144.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(27), 2010 рік , 111-113 сторінки, код УДК 615.9:547