EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А.К. Ніколішин, В.М. Коваль, А.В. Зайцев

  СТРУКТУРА ЕМАЛІ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ART-ТЕХНІКИ


  Про автора: А.К. Ніколішин, В.М. Коваль, А.В. Зайцев
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація У статті представлені результати електронної трансмісійної мікроскопії емалі людей літнього і старечого віку після застосування ART-техніки.
  Ключові слова ART-техніка, емаль, геріартрія.
  Список цитованої літератури 1. Борисенко А.В. Зона з’єднання фотокомпозиційних матеріалів із твердими тканинами зубів при різних методах їх нанесення / А.В. Борисенко, Г.П. Фліс // Український стоматологічний альманах. — 2005. — № 1. — С. 11-13. 2. Ламбрехт Пол Рентгенологическая компьютерная микротомография сформированного и обтурированного корневого канала. Проблемы соединения эндодонтических силеров в корневых каналах. Лекционная программа. / Пол Ламбрехт // Дент Арт. — 2007. — № 1. — С. 64-65. 3. Мамедова Л.А. Кариес зубов и его осложнения (от древности до современности). Под ред. член-корр. РАМН В.К. Леонтьева / Л.А. Мамедова. — М.: Медицинская книга, Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2002. — 192 с., С. 144-145. 4. Патент на корисну модель № 45792 Україна, А61С 9/00 Спосіб прижиттєвого вивчення поверхневої структури твердих тканин зубів за допомогою знятих з них реплік / А.К. Ніколішин, В.М. Коваль, І.О. Іваницький, А.В. Зайцев; заявл. 15.06.2009; опубл. 25.11.2009, Бюл. № 22. 5. Протоколи надання стоматологічної допомоги. За заг. ред. гол. стоматолога МОЗ України, заслуженого лікаря України, к. мед. наук Ю.З. Опанасюка. — К.: ТОВ Видавничо-інформаційний центр «Світ сучасної стоматології», 2005. — 507 с., С. 17-37. 6. Руденко О.Е. Лабораторно-клиническая оценка препаратов для химико-механического лечения кариеса зубов: автореф. дис… канд. мед. наук: 14.00.21. / О.Е. Руденко. — М., 2007. — 24 с., С. 13,15. 7. Садовский В.В. Оценка препарирования твердых тканей зубов в клиническом, клинико-лабораторном и маркетинговом аспектах / В.В. Садовский, Б.Р. Шумилович // Институт стоматологии. — 2008. — С 74-76. 8. Стоматология: Учебник для медицинских вузов и последипломной подготовки специалистов. Под ред. В.А. Козлова. — СПб.: СпецЛит, 2003. — 477 с., С.73-74. 9. Чуев В.В. Атравматичное лечение кариеса зубов материалами фирмы «ВладМиВа» / В.В. Чуев, Л.А. Лягина, В.Ф. Посохова // Институт стоматологии. — 2005. — № 1. — С. 120-121. 10. Терапевтическая стоматология детского возраста: Учебник. Под ред. проф. Л.А. Хоменко. — К.: Книга плюс, 2007. — 816 с., С. 251-252, 255-256. 11. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації у двох томах / За ред. проф. А.К. Ніколішина. — Т. II. — Полтава: Дивосвіт, 2007. — 280 с., C. 248-249, 252, 259. 12. Cuy J.L. Nanoindentation mapping of the mechanical properties of human molar tooth enamel / J.L.Cuy, A.B. Mann, K.J. Livi et al. // Arch Oral Biol. — 2002. — V. 4. — P 281-291. 13. Habelitz S. Mechanical properties of human dental enamel on the nanometre scale / S. Habelitz, S.J. Marshall, G.W. Marshall et al. // Arch Oral Biol. — 2001. — V. 2. — P. 173-183. 14. Habelitz S. Nanoindentation and storage of teeth / S. Habelitz, G.W. Marshall, M. Balooch et al. // J Biomech — 2002. — V. 7. — P 995-998. 15. Inoue S. Effect of depth and tubule direction on ultimate tensile strength of human coronal dentin / S. Inoue, P.N. Pereira, C. Kawamoto et al. // Dent Mater J — 2003. — V. 1. — P. 39-47. 16. Inoue T. Anisotropy of tensile strengths of bovine dentin regarding dentinal tubule orientation and location / T. Inoue, H. Takahashi, F. Nishimura // Dent Mater — 2002. — V. 1. — P. 32-43. 17. Lertchirakam V. Anisotropy of tensile strength of root dentin / V. Lertchirakam, J.E. Palamara, H.H. Messer // J Dent Res. — 2001. — V. 2. — P. 453-456. 18. Mollica F. Mechanical and leakage behavior of the dentin-adhesive interface / F. Mollica, R. Santis, L. Ambrosio et al. // J Mater Sci Mater Med. — 2004. — V. 4. — P. 485-492. 19. Mondragon E. Shear strength of dentin borded composites / E. Mondragon, K.J. Soderholm // J Adhes Dent. — 2001. — V. 3. — P. 227-236.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(27), 2010 рік , 137-140 сторінки, код УДК 616.314—076.4