EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Р.З. Огоновський

  ЗМІНИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЦИРКУЛЮЮЧИХ ІМУННИХ КОМПЛЕКСІВ В КРОВІ ТВАРИН З МОДЕЛЬОВАНИМ ІНФІКОВАНИМ РАНОВИМ ПРОЦЕСОМ ТА ГОСТРОЮ МІОКАРДІОДИСТРОФІЄЮ ПРИ КОРЕКЦІЇ


  Про автора: Р.З. Огоновський
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Анализ полученных результатов указал, что течение инфекционного раневого процесса на фоне острых гемодинамических нарушений вызывает резкий рост концентрации ЦИК. Местное поверхностное применение 2% геля композиционной смеси способствует уменьшению интенсивности деструкции в участке дерматомной раны и ускоряет у животных с видоизмененной реактивностью некролиз.
  Ключові слова гостра адреналінова міокардіодистрофія, експериментальна інфікована дерматомна рана.
  Список цитованої літератури 1. Дослідження імунотоксичної дії потенційно небезпечних хімічних речовин при їх гігієнічній регламентації: метод. рекомендації/ укл.: М.Г.Проданчук, П.Г.Жмінько, Д.В.Зінченко та ін.. – Київ, 2003. – 28 с. 2. Коньков Д.Г. Фармакотерапевтична ефективність мазей, що містять відборон, при експериментальних ранах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.мед.наук: спец.14.03.05 "Фармакологія"/ Д.Г.Коньков.– Одеса, 2005. – 20 с. 3. Крушевський В.Д. Співвідношення вмісту та розміру циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові при експериментальному токсичному, пиловому та токсикоз-пиловому бронхіті у щурів / В.Д.Крушевський, В.А.Стежка // Український журнал з проблем праці. – 2009. – Т.17, №1. – С.65-71. 4. Лепявко А.А. Морфометричний аналіз ступеня структурного пошкодження міокарда в щурів різного віку і статі при дії токсичної дози адреналіну / А.А.Лепявко, М.Р.Хара // Клінічна та експериментальна патологія. – 2009. – Т.8, №1. – С.29-31. 5. Патент на корисну модель № 22612 Україна, МПК А61К 31/19, А61К 31/34, А61Р 31/00. Анти¬септичний, регенерую¬чий засіб на основі похідних γ-кротоно¬лактону та карно¬зину для лікування інфікова¬них ран та гнійно-запальних зах¬во¬рю¬вань шкіри / Пас¬тер¬нак Ю.Б., Огоновський Р.З., Регеда М.С., Федін Р.М., Сі¬рий О.М., Струбіцька Т.В., Довгий А.В., Струбіцький І.В. заявник і патенто¬влас¬ник Львівський національ¬ний медичний університет. – № u200612726; заявл. 04.12.2006; опубл. 25.04. 2007, Бюл.№5. 6. Apoptosis during wound healing, fibrocontractive diseases and vascular wall / A.Desmouliere, C.Badid, M.Bochaton-Piallat, G.Gabbiani // Intern Journal of Biochemical Cell Biology. – 2007. – №29. – P.19-30. 7. Barlow Y. T-lymphocytes and immunosupression in the burned patient: A review / Y.Barlow // Burns. – 2004. – Vol.20, №4. – P.487-490. 8. Cytoprotective effects of epidermal growth factor (EGF) ointment containing nafamostat, a protease inhibitor, on tissue damage at burn sites in rats / Y.Kiyohara, K.Nishiguchi, F.Komada et al.// Biological Pharmacology Bulletins. – 2003. – V.16, №11. – P.1146-1149.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(27), 2010 рік , 144-147 сторінки, код УДК 616–001.4–092–06: 616.126–092.9]:(615.28+615.274)