RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А.Б. Селькіна, В.І. Шепітько, Г.А. Єрошенко, В.А. Гнідець

  ПЕРЕБУДОВА МІСЦЕВОГО ЗАХИСНОГО БАРۥЄРУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ЯЗИКА ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГОСТРОГО АСЕПТИЧНОГО СТОМАТИТУ


  Про автора: А.Б. Селькіна, В.І. Шепітько, Г.А. Єрошенко, В.А. Гнідець
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Асептичний гострий стоматит викликає в слизовій оболонці спинки язика щурів значні зміни, які відповідають основним етапам запального процесу і викликає підвищення кількості клітин лейкоцитарного ряду у власній пластинці. Це проявлялось підвищенням кількості тканинних базофілів (на 1-7 добу), лімфоцитів (1-2 доба), макрофагів (1-7 доба) і плазмоцитів (1-10 доба). Відновлення кількості тканинних базофілів і лімфоцитів спостерігалось на 21 добу, макрофагів і плазмоцитів – до 30 доби експерименту.
  Ключові слова асептичний стоматит, слизова оболонка язика, лейкоцити.
  Список цитованої літератури
  • Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрія. – Москва: Медицина. – 1990.-178 с.
  • Влияние микроэлемента цинка на развитие асептического воспаления слизистой оболочки в области зева у крыс, вызванного введением карагинена / А. С. Козлюк, О. Ф. Мельников, М. Д. Тимченко, С. В. Тимченко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – Киiв, 2001. – N6. – С. 22–26.
  • Казакова К.С. Спосіб окрашування напівтонких зрізів / К.С. Казакова, І.І. Старченко, Г.А. Єрошенко // Свідоцтво про раціоналізаторську пропозицію № 1880 видану Українською медичною стоматологічною академією 15.09.1999.
  • Карупу В.Я. Электронная микроскопия.- Киев: Вища школа.- 1984.-208с.
  • Клименко Н.А.. Модуляция воспаления биологически активными веществами тучных клеток и их антагонистами / Н.А.Клименко // Експериментальна і клінічна медицина .- 2001, № 3. – С.6-7.
  • Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Exel / Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. – Киев : Морион, 2000. – 320 с.
  • Общие этические принципы работы с экспериментальными животными при проведении медицинских и биологических исследований / Національний конгрес з біоетики (Київ 17—20 вересня 2001 р.) // Ж.АМН України. -2001. - Т. 7,  №4. - С. 814-816.
  • Титов В.Н. Экзогенные и эндогенные патологические факторы (патогены) как причина воспаления / В.Н.  Титов // Клиническая  лабораторная диагностика. – 2004, № 5. - С. 3-10.
  • Animal models for the molecular and mechanistic study of lymphatic biology and disease. / W. S. Shin, S. G. Rockson, M. Merad [at all] // Ann. N – Y. Acad. Sci. – 2008.– № 1131. – Р. 50–74.
  •  The chemoattractant decoy receptor D6 as a negative regulator of inflammatory responses. / E. M. Borroni, C. Buracchi, Y. M. de la Torre [at all] // Biochem. Soc. Trans. – 2006. – Dec, 34, № 6. – P. 1007–1014.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(27), 2010 рік , 152-155 сторінки, код УДК [611.31+611.428]:611