RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Г.В. Чайка, І.В. Гунас, Б.Ф. Мазорчук

  МОДЕЛЮВАННЯ НОРМАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ У ДІВЧАТ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ В РІЗНІ ФАЗИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ТА СОМАТОТИПОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ


  Про автора: Г.В. Чайка, І.В. Гунас, Б.Ф. Мазорчук
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація В залежності від особливостейй антропометричних і соматотипологічних показників дівчаток підліткового віку різних морфотипів в різні фази менструального циклу в залежності від антропометричних і соматотипологічних показників побудовані достовірні моделі параметрів рівня статевих гормонів. Серед антропо-соматометричних показників найбільш часто в моделі параметрів рівня статевих гормонів показателей наиболее часто в модели параметров уровня гормонов у девочек подросткового возраста входили обхватині розміри тіла, ширина дистальних епіфізів та товщина шкірно-жирових складок.
  Ключові слова особливості будови тіла, статеві гормони, підлітки різних морфотипів, математичне моделювання.
  Список цитованої літератури
  • Бунак В.В. Антропометрия /В.В.Бунак - М.: Наркомпрос РСФСР.- 1941.- 384с.
  • Вовк И.Б. Здоровый образ жизни подростка – залог сохранения их репродуктивного здоровья / И.Б.Вовк //Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – Київ: Інтермед, 2003. – С. 39-42.
  • Гойда Н.Г. Репродуктивне здоров'я: стратегія, принципи, український досвід /Н.Г.Гойда, Н.Я.Жилка, М.Є.Єнікеєва //Репродуктивное здоровье женщины №4(20). - 2004 С.31-34.
  • Гуркин Ю.А. Гинекология подростков: Руководство для врачей /Ю.А.Гуркин – Спб: ИКФ “Фолиант”, 2000. – 574 с.
  • Жилка Н. Стан репродуктивного здоров'я в Україні (медико-демографічний огляд) /Н.Жилка, Т.Іркіна, В.Стешенко – Київ: Міністерство охорони здоров'я, Національна Академія наук: Інститут економіки, 2001. – 68с.
  • Ковешников В.Г., Никитюк Б.А. Медицинская антропология /В.Г.Ковешников, Б.А.Никитюк. - К.: Здоровья, 1992.- 200 с.
  • Краснопольский В.И. Планирование семьи и репро­дуктивное здоровье девочек-подростков и мо­лодых женщин /В.И.Краснопольский, И.С.Савельева, Ю.Б.Белохвостова // Вест. Рос. Ассоциации акушер-гинекологов. - 1998. - № 1. - с. 87 - 88
  • Маркин Л.Б. Справочник детского гинеколога /Л.Б.Маркин, Э.Б.Яковлева - К.: Интермед, 2004. – 384 с.
  • Мойсеєнко Р.О. Сучасний стан надання спеціалізованої гінекологічної допомоги дітям і підліткам в Україні /Р.О.Мойсеєнко, І.Б.Вовк, Н.Я.Жилка // Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т.8, №2. – С.4-9.
  • Нікітюк Б.А. Теорія і практика інтегративної антропології. Нариси /Б.А.Нікітюк, В.М.Мороз, Д.Б.Нікітюк. – Київ-Вінниця: Здоров’я, 1998. – 303с.
  • Паращук Ю.С. Репродуктивне здоров'я дівчаток-підлітків /Ю.С.Паращук – К.: Здоров'я, 2002. – 145 с.
  • Филиппов О.С. Прогнозирование нарушений менструальной функции у девушек-подростков с ожирением методом логистической регрессии /О.С.Филиппов, М.В.Коваленко //Российский вестник акушера-гинеколога, №5. – 2005. С. 15-18.
  • Чайка Г.В. Гормональний профіль у соматично здорових дівчат підліткового та юнацького віку з різним морфотипом в залежності від фаз менструального циклу /Г.В.Чайка //Вісник морфології. 15(2) 2009. С.439-444.
  • Чайка Г.В. Ехографічінні параметри внутрішніх геніталій у практично здорових міських дівчат юнацького віку з різним морфотипом /Г.В.Чайка //Вісник Вінницького національного медичного  університету. 13 (2) 2009. С.410-413.
  • Чайка Г.В. Гормональний статус у практично здорових міських дівчат підліткового та юнацького віку в різні фази менструального циклу /Г.В.Чайка //«Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики». Збірник наукових праць. Вип. 18, Київ-Луганськ 2010. С.100-108.
  • Carter J.L. Somatotyping - development and applications /J.L.Carter, B.H.Heath. - Cambridge University Press.- 1990.- 504 p.

   

  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(27), 2010 рік , 160-163 сторінки, код УДК 613.99:611