EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  І.В. Погоріла

  ЕФЕКТИ РОЗДІЛЬНОГО ТА СУМІСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОГО ПЕПТИДАМІДОБЕНЗОФЕНОНУ ТА ДІАЗЕПАМУ НА ПОКАЗНИКИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ЩУРІВ У ТЕСТІ ВІДКРИТОГО ПОЛЯ


  Про автора: І.В. Погоріла
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Порівняльне дослідження особливостей дослідницької поведінки щурів лінії Вістар у тесті «відкрите поле» показало дозозалежне її пригнічення за умов внутрішньоочеревинного застосування діазепаму (0,05 до 0,75 мг/кг) та похідного пептидамідобензофенону (ПАБФ) (0,015 до 1,5 мг/кг). ED50 діазепаму, яка попереджала стійки без опори у половини експериментальних тварин, склала 0,87 мг/кг, а похідного ПАБФ – 0,14 мг/кг. ED50, яка усувала здатність щурів до перетинання центральних квадратів, для дiазепаму та похідного ПАБФ склала відповідно 0,43 і 1,43 мг/кг. Сумісне використання даних речовин у тесті пригнічення вертикальних стійок, а також здатності щурів перетинати центральні квадрати відкритого поля, за даними ізоболографічного методу, характеризується адитивним (сумаційним) впливом.
  Ключові слова дослідницька поведінка, тест відкритого поля, похідне пептидамідобензофенону, діазепам, ізоболографічний метод
  Список цитованої літератури
  • Андронати С.А. Механизм действия анксиолитических противосудорожных и снотворных средств / С.А. Андронати, А. С. Яворский, В. М. Чепелев.- Киев : Наукова думка, 1988.- 256 с.
  • Лапин И.Г. Модели тревоги на мышах: оценка в эксперименте и критика методики // Экспер. и клин. фармакол.- 2000.- Т.63, № 3.- С. 58-62
  • Нейротропное действие электромагнитного поля большой интенсивности / Кресюн В.И., Годлевский Л.С., Антоненко П.Б., Годован В.В. // Сучасні аспекти лікування епілепсії : наук.-практ. конф. з міжнарод. участ. : тези.- Одесса, 2001.-С. 21-22.
  • Погоріла І.В. Вплив похідного пептидамідобензофенону на хронічну епілептичну активність за умов моделювання коразолового кіндлінгу у щурів / І.В. Погоріла // Одеський медичний журнал. – 2010. - № 3 (119). – С. 17-20.
  • Фармакологический профиль новосинтезированных производных 1,5- бензодиазепин-1Н-2-она при внутрибрюшинном введении крысам / И.И. Коренюк, Т.В. Гамма, Т.М. Ладыгина [и др.] // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Биология, химия».- 2007.- Т. 20(59).- С. 56-61.
  • Rex А. «Anxiolytic» action of diazepam and abecarnil in a modified open field test / А. Rex, D.N. Stephens, А. Fink // Pharmacol.Biochem.Behav.- 1996.- Vol. 53, N. 4.- P. 1005-1011.
  • De Jongh S.E. Isoboles // Quantitative Methods in Pharmacology.- New York : Interscience Publishers Inc., 1961.-P. 318- 327.
  • Griebel G. Study of the modulatory activity of bz(ω) receptor ligands on defensive behaviors in mice: Evaluation of the importance of intrinsic efficacy and receptor subtype selectivity / G.Griebel, G.Perrault, D.J. Sanger// Progr. In Neuro-Psychopharm.Biol. Psychiatry.- 1999.- Vol.23, N 1.- P. 81-98.
  • Effects of buspirone, diazepam, and zolpidem on open field behavior, and brain [3H]muscimol binding after buspirone pretreatment / M.Siemiatkowski, H.Sienkiewicz-Jarosz, A.I.CzLonkowska [et al.] // Pharmacol. Biochem.Behav.- 2000.- Vol.66, N 3.- P. 645- 651.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(28), 2011 рік , 40-44 сторінки, код УДК 616.853-092.9:599