EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.О. Крилова, Т.М. Согіна, Б.Ф. Шевченко, В.М. Ратчик

  БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗАПАЛЕННЯ, ЕНДОТОКСЕМІЇ, ФІБРОЗУ, ХОЛЕСТАЗУ У ХВОРИХ НА РІЗНІ ФОРМИ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ


  Про автора: О.О. Крилова, Т.М. Согіна, Б.Ф. Шевченко, В.М. Ратчик
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Для хворих на хронічний панкреатит характерний розвиток явищ ендотоксемії (підвищення рівня МСМ), фіброзу (підвищення рівня ГА і ОПб/зв), холестазу (Х-ЛП), порушення обміну ліпідів (зменшення рівня загальних ліпідів), збільшення кількості міді та зменшення кальцію в сироватці крові. У хворих на хронічний панкреатит, ускладнений післянекротичною кістою підшлункової залози відмічались вірогідно вищій ступінь ендогенної інтоксикації та більш виражені запальні і деструктивні процеси в організмі ніж у хворих на неускладнений хронічний панкреатит.
  Ключові слова хронічний панкреатит, ендотоксемія, холестаз, фіброз
  Список цитованої літератури
  • Беляева Н.В. Клинические особенности хронического билиарного панкреатита у больных с ожирением / Н.В. Беляева // Гастроентерологія: Міжвід. зб. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 39. С.162.
  • Челоманова О.А. Новые подходы к патогенетическому лечению хронического рецидивирующего панкреатита / О.А Челоманова // Гастроентерологія: Міжвід. зб. – Дніпропетровськ, 2004. – Вип. 35. С. 365 - 366.
  • Филиппов Ю.А. Лечебное применение сандостатина у больных с хроническим панкреатитом / Ю.А. Филиппов, Л.Я.Мельниченко, Р.М.Гладкова // Гастроентерологія: Міжвід. зб.-Дніпропетровськ,2003.-Вип. 34. -С. 311 - 317.
  • Тропина И.В. Клинико-патофизиологические аспекты в диагностике и лечении больных с постнекротическими псевдокистами поджелудочной железы. – Автореферат диссертации. – Омск, 2007.
  • Губергриц Н.Б. Клиническая панкреатология./ Н.Б Губергриц, Т.Н. Христич – Донецк: ООО «Лебедь», 000.– 416 с.
  • Колб В.Г. Справочник по клинической химии. / В.Г. Колб, В.С. Камышников – М., Беларусь, 1982. – 368 с.
  • Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностке / В.С. Камышников – Минск: Беларусь,2002., в 2 т. – 463с.
  • Асатиани В.С. Биохимическая фотометрия / В.С. Асатиани– М.: АНСССР. – 1957. – 475с.
  • Осадчук М.А. Белковосвязаный оксипролин плазмы крови при остром вирусном гепатите / М.А. Осадчук, В.М. Капустин // Лабораторное дело. – 1987. – №7. – С. 16 – 18
  • Осадчук Т.К. Исследование оксипролина в желудочном соке и его диагностическое значение / Т.К. Осадчук, Ю.К Мотин, М.А. Осадчук // Лабораторное дело. – 1982. – №4. – С. 16.
  • Николайчук В.В. Способ определения «средних молекул» / В.В. Николайчук, В.М. Моин, В.В. Кирковский // Лабораторное дело. – 1991. –  №10. – С. 13 – 16.
  • Викел П. Статистика / Викел П., Доскман Д. –  М, 1983. – 42 с.
  • Енюков И.С. Методи, алгоритми, програми  багатомірного статистичного аналізу / И.С. Енюков –  М.: Фінанси і статистика, – 1986. – 86 с.
  • Дука Р.В. Стан травлення у хворих з ускладненими формами хронічного панкреатиту / Р.В. Дука // Медичні перспективи. – 2003. – №4 (9). – С. 57 – 60.
  • Семашко А.В. Состояние переваривания и всасывания жиров на разных этапах хирургического лечения больных с рубцевой стриктурой желчевыводящих протоков. – Автореферат диссертации. – Харьков. – 2000. – 22с.
  • Гравировская Н.Г. Сонографические особенности печени и сопредельных органов при билиарной гипертензии и холестазе / Н.Г. Гравировская // Гастроентерологія: Міжвід. зб. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 37. - С.194.
  • Назаренко Г.И. Клиническая оценка результатов лабораторних исследований / Назаренко Г.И., Кишкун А.А. – М.: Медицина, 2002, 2-е изд. – 544 с.
  • Горячковський О.М. Клінічна біохімія: Довідковий посібник / О.М. Горячковський // Вид. 2-е, вип. і доп. – Одеса: Астропринт, 1998. – 608 с.
  • Шелагуров А.А. Болезни поджелудочной железы / Шелагуров А.А. – Москва: «Медицина», 1970. – 392 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(28), 2011 рік , 69-74 сторінки, код УДК 616.37-002.2:576