EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А.К. Ніколішин, О.П. Ступак , П.П. Ступак

  ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОБНОЇ ФЛОРИ ПОРОЖНИНИ РОТА ТА ХАРАКТЕРИС-ТИКА ЧУТЛИВОСТІ ГРИБІВ РОДУ CANDIDA ДО СУЧАСНИХ ПРОТИГРИБКОВИХ ПРЕПАРАТІВ У ХВОРИХ З КАНДИДОЗНИМ СТОМАТИТОМ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТИПУ 1


  Про автора: А.К. Ніколішин, О.П. Ступак , П.П. Ступак
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація В проведеному дослідженні була вивчена мікробна флора порожнини та проведена оцінка чутливості грибів роду Candida до сучасних протигрибкових препаратів, які широко використовуються в стоматологічній практиці, у хворих з кандидозним стоматитом на тлі цукрового діабету типу 1.
  Ключові слова кандидоз слизової оболонки порожнини рота, цукровий діабет
  Список цитованої літератури
  • Димніч Л.О. Ефективність комплексного лікування хворих кандидозом слизової оболонки порожнини рота за даними клінічних і лабораторних досліджень / Л.О. Димніч // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2002. – № 6 (2). – С. 270-272.
  • Злобина О.А. Диагностика, лечение и профилактика кандидоза слизистой оболочки полости рта у больных сахарным диабетом: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук: спец. 14.00.21 „Стоматология” / О.А. Злобина. – Казань, 2001.– 22
  • Кандидоз слизової оболонки порожнин рота у хворих на цукровий діабет типу 1: клініка, діагностика, лікування, профілактика / А.П. Левицький, А.К. Ніколішин, О.П. Ступак, П.П. Ступак // Український стоматологічний альманах. – 2010. – №2, Т.2. – С. 22-27.
  • Кривошеин Ю.С. Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии и лабораторной диагностике инфекционных болезней / Ю.С. Кривошеин – Киев: Вища школа, 1986. – С.251-259.
  • Пущенко А.А. Состояние полости рта у больных сахарным диабетом / А.А. Пущенко, А.В. Щербак // Проблемы эндокринологии. – 1991. – №37(3). – С. 39-43.
  • Скиба В.Я. Комплексное лечение кандидозного стоматита с включением зубного эликсира „Биодент-3” / В.Я. Скиба, В.Н. Почтарь, Л.Н. Россаханова // Вісник стоматології. – 2006. – №1. – С.56-58
  • Соколова Г.А. Кандидоз у больных сахарным диабетом І типа / Г.А. Соколова // Вестник дерматологии и венерологии. – 1996. – №3. – С. 54-55.
  • Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам исследования / Под ред. М.О. Биргера. – М.: Медицина, 1998. – 736 с.
  • Хоружа Р.Ю. Вивчення стану пародонтального комплексу та інших органів ротової порожнини у хворих на цукровий діабет / Р.Ю. Хоружа, О.В. Комаревська // Український стоматологічний альманах. – 2003. – № 3. – С. 26-28.
  • Шумский А.В. Выбор фунгицидных препаратов для лечения кандидоза слизистой оболочки полости рта / А.В. Шумский // Стоматология. – 1999. – №3. – С. 19-21.
  • Independent diabetes mellitus and oral soft tissue pathology / J. Guggenheimer, P.A. Moore, K. Rossie [et al.] // Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology & Endodontics. – 2000. – Vol. 89, №5. – P. 570-576.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(28), 2011 рік , 77-80 сторінки, код УДК [616,31: 616.934] – 071 – 08