RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Рибалов О.В., Москаленко П.А., Семененко Ю.І.

  РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ БІОПОТЕНЦІАЛІВ ВЛАСНЕ ЖУВАЛЬНИХ М'ЯЗІВ У ХВОРИХ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ГІПЕРМОБІЛЬНОСТІ ГОЛОВКИ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА


  Про автора: Рибалов О.В., Москаленко П.А., Семененко Ю.І.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Аналіз клінічних проявів гіпермобільності суглобової головки скронево-нижньощелепного суглоба 46 пацієнтів дозволив виділити три ступеня важкості патології: легку, середнього ступеня, важку. Об'єктивним підтвердженням такого підрозділу стало вивчення біоелектричної активності власно жувальних м'язів на підставі їх електроміографії. Отримані дані дозволяють обґрунтувати розробку біомеханічної моделі оклюзійно-компресійних порушень скронево-нижньощелепного суглоба і намітити адекватне комплексне лікування.
  Ключові слова скронево - нижньощелепний суглоб, гіпермобільність, електроміографія
  Список цитованої літератури
  • Петросов Ю.А. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава / Ю.А. Петросов, О.Ю. Калнакьянц, Н.Ю. Сеферян // Краснодар, 1996. – 352 с.
  • Хватова В.А. Клиническая гнатология / В.А. Хватова // М.: Медицина, 2005. – 312 с.
  • Макєєв В.Ф. Діагностика внутрішніх розладів скронево-нижньощелепніх суглобів методом магнітно-резонансної томографії / В.Ф. Макєєв, В.Я. Шибінський, А.М. Абрамюк // Современная стоматологія, 2005. - №2. – С.141 – 145.
  • Бабов Е.Д. О классификации заболеваний височно-нижнечелюстного сустава / Е.Д. Бабов, Й.М. Репужинский, А.В. Глухов // Межотраслевое решение проблем височно-нижнечелюстного сустава. Сб. статей. – Днепропетровск, 2009, - С.55 – 58.
  • Мирза А.И. Диагностика и лечение болевого синдрома дисфункции височно-нижнечелюстного сустава: дис.…докт.мед.наук. (14.01.22 Стоматология) / А.И. Мирза //  – Полтава, 2002. – 260 с.
  • Сысолятин П.Г. Классификация заболеваний и повреждений височно-нижнечелюстного сустава / П.Г. Сысолятин, А.А. Ильин, А.П. Дергилев // М.: Мед. книга, Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2001. – 128 с.
  • Рибалов О.В. Анатомо-функціональна нестабільність скронево-нижньощелепного суглоба / О.В. Рибалов, І.В. Яценко // Галицький лікарський вісник, 2005. - №1. – С.27 – 30.
  • Москаленко П.О. Клініко-функціональні характеристики неповного вивиху нижньої щелепи / П.О. Москаленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина, 2009. - №2. – т.2. – С.100 – 104.
  • Новіков В.М. Протокол електроміографічних досліджень рефлекторно-адаптаційних процесів при функціональних порушеннях зубощелепного апарату / В.М. Новіков // Вісник проблем біології і медицини, 2006. – Вип. 4. – С.96.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(28), 2011 рік , 91-94 сторінки, код УДК 616.724-073.75-001.6